Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
Continentală [X]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 37 7933.63
Sărăturile Ocna Veche 132.80 5 91.63
Total 8025.26
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 30 16622.85
Sărăturile Ocna Veche 132.80 13 108.90
Total 16731.74
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 12 18889.60
Sărăturile Ocna Veche 132.80 18 132.80
Total 19022.40
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 16 10955.97
Total 10955.97
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 3 944.48
Sărăturile Ocna Veche 132.80 64 84.99
Total 1029.47
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 2 377.79
Total 377.79