Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 24 13775.59
Total 13775.59
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 28 8766.28
Total 8766.28
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 14 2922.09
Total 2922.09
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bisoca 1163.00 38 674.54
Total 674.54
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bisoca 1163.00 25 965.29
Total 965.29
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 32 20872.10
Bisoca 1163.00 14 232.60
Total 21104.70
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bisoca 1163.00 17 1163.00
Total 1163.00
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bisoca 1163.00 6 69.78
Total 69.78
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 2 14193.03
Total 14193.03