Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
SCI [X]
Alpină [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Buzăul Superior 212.50 15 46.75
Total 46.75
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Buzăul Superior 212.50 7 14.88
Total 14.88