Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca inferioară a Turului 20241.10 3 1619.29
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 81 1505.47
Crişul Negru 1850.00 24 888.00
Bazinul Fizeşului 1627.00 31 699.61
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 2 665.18
Tisa Superioară 2831.60 14 509.69
Şieu - Budac 888.40 38 453.08
Someşul Mare 557.10 32 250.70
Someşul Mic 117.00 70 81.90
Someşul Mare Superior 148.60 37 54.98
Total 6727.89
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca inferioară a Turului 20241.10 5 1012.05
Crişul Negru 1850.00 24 444.00
Bazinul Fizeşului 1627.00 12 195.24
Şieu - Budac 888.40 13 115.49
Tisa Superioară 2831.60 4 113.26
Someşul Mare 557.10 13 72.42
Total 1952.47
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 22 7982.14
Dealurile Clujului Est 18889.60 37 7933.63
Lunca inferioară a Turului 20241.10 25 6679.56
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 2 5156.00
Tisa Superioară 2831.60 29 1727.28
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 7 1635.57
Crişul Negru 1850.00 31 1498.50
Bazinul Fizeşului 1627.00 9 959.93
Şieu - Budac 888.40 18 630.76
Someşul Mare 557.10 22 389.97
Someşul Mic 117.00 30 117.00
Someşul Mare Superior 148.60 12 98.08
Total 34808.41
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 28 48061.06
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 27 35623.25
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 14 29933.01
Lunca inferioară a Turului 20241.10 34 19836.28
Dealurile Clujului Est 18889.60 30 16622.85
Tisa Superioară 2831.60 5 2180.33
Crişul Negru 1850.00 17 1850.00
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 2 1672.74
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 13 1633.95
Cheile Lăpuşului 1659.70 6 1593.31
Bazinul Fizeşului 1627.00 16 1334.14
Şieu - Budac 888.40 2 648.53
Someşul Mare 557.10 10 445.68
Cheile Turzii 326.10 46 254.36
Cheile Turenilor 134.20 15 134.20
Total 161823.69
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 4 50063.60
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 11 40779.25
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 10 33258.90
Lunca inferioară a Turului 20241.10 2 20241.10
Dealurile Clujului Est 18889.60 12 18889.60
Tisa Superioară 2831.60 23 2831.60
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 10 1858.60
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 2 1667.30
Cheile Lăpuşului 1659.70 4 1659.70
Bazinul Fizeşului 1627.00 18 1627.00
Şieu - Budac 888.40 27 888.40
Someşul Mare 557.10 20 557.10
Someşul Mare Superior 148.60 32 148.60
Total 174470.75
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 63 34043.25
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 52 25276.76
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 34 21092.72
Lunca inferioară a Turului 20241.10 31 12954.30
Dealurile Clujului Est 18889.60 16 10955.97
Tisa Superioară 2831.60 11 2038.75
Crişul Negru 1850.00 2 1535.50
Cheile Lăpuşului 1659.70 90 1493.73
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 85 1417.20
Bazinul Fizeşului 1627.00 5 1041.28
Cheile Turenilor 134.20 50 114.07
Cheile Turzii 326.10 26 104.35
Someşul Mare Superior 148.60 2 101.05
Total 112168.94
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 4 22967.62
Bazinul Fizeşului 1627.00 2 1073.82
Total 24041.44
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 13 46872.70
Cheile Turzii 326.10 22 326.10
Total 47198.80
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 2831.60 7 906.11
Total 906.11
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 3 4218.54
Dealurile Clujului Est 18889.60 3 944.48
Crişul Negru 1850.00 2 925.00
Bazinul Fizeşului 1627.00 2 813.50
Tisa Superioară 2831.60 2 707.90
Someşul Mare Superior 148.60 17 80.24
Total 7689.67
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 6 2812.36
Trascău 50063.60 5 2503.18
Bazinul Fizeşului 1627.00 5 780.96
Tisa Superioară 2831.60 5 651.27
Şieu - Budac 888.40 2 470.85
Dealurile Clujului Est 18889.60 2 377.79
Someşul Mare 557.10 3 267.41
Cheile Turenilor 134.20 35 46.97
Cheile Turzii 326.10 6 19.57
Total 7930.36