Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Panonică [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 2 2764.94
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 8 2094.80
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 8 2091.40
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 81 1505.47
Crişul Negru 1850.00 24 888.00
Crişul Alb între Gurahonţ şi Ineu 1228.50 51 700.25
Total 10044.85
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 8 3085.10
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 5 1974.95
Câmpia Ierului 21282.70 9 1915.44
Câmpia Careiului 23596.80 8 1887.74
Mlaştina Satchinez 2290.10 31 709.93
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 4 698.27
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 4 697.13
Lunca Teuzului 5238.90 11 576.28
Crişul Negru 1850.00 24 444.00
Crişul Alb 890.60 41 365.15
Crişul Alb între Gurahonţ şi Ineu 1228.50 6 73.71
Total 12427.70
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 22 11454.74
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 15 11183.47
Câmpia Ierului 21282.70 42 10854.18
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 23 6808.11
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 23 6797.04
Câmpia Careiului 23596.80 6 5663.23
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 7 1635.57
Crişul Negru 1850.00 31 1498.50
Mlaştina Satchinez 2290.10 24 1259.55
Lunca Teuzului 5238.90 12 1204.95
Crişul Alb între Gurahonţ şi Ineu 1228.50 18 945.95
Crişul Alb 890.60 13 480.92
Total 59786.21
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 57 37919.14
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 22 26994.59
Câmpia Ierului 21282.70 27 16600.51
Câmpia Careiului 23596.80 13 16281.79
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 10 15885.60
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 10 15859.75
Lunca Teuzului 5238.90 59 5029.34
Mlaştina Satchinez 2290.10 45 2290.10
Crişul Negru 1850.00 17 1850.00
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 2 1672.74
Crişul Alb între Gurahonţ şi Ineu 1228.50 2 970.52
Crişul Alb 890.60 4 890.60
Total 142244.67
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 4 39499.10
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 30 38563.70
Câmpia Careiului 23596.80 31 23596.80
Câmpia Ierului 21282.70 22 21282.70
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 9 17456.70
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 9 17428.30
Lunca Teuzului 5238.90 4 5238.90
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 10 1858.60
Crişul Alb între Gurahonţ şi Ineu 1228.50 21 1228.50
Total 166153.30
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 19 18510.58
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 10 15404.65
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 42 14139.93
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 42 14116.92
Câmpia Careiului 23596.80 32 13214.21
Lunca Teuzului 5238.90 14 1938.39
Crişul Negru 1850.00 2 1535.50
Crişul Alb 890.60 42 854.98
Total 79715.15
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 4 5398.92
Câmpia Careiului 23596.80 6 4247.42
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2793.07
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 2 2788.53
Total 15227.94
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Crişul Negru 1850.00 2 925.00
Total 925.00
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 2 3856.37
Câmpia Careiului 23596.80 4 2831.62
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2443.94
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 2 2439.96
Crişul Alb între Gurahonţ şi Ineu 1228.50 2 724.82
Total 12296.70