Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Arii marine, privaluri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării - zona marină 123373.70 97 119672.49
Total 119672.49
Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 15 385931.70
Delta Dunării - zona marină 123373.70 3 123373.70
Total 509305.40
Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 36492.20 2 12772.27
Lunca Buzăului 6986.50 33 3563.12
Total 16335.38
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 13 317826.11
Balta Mică a Brăilei 20872.10 24 13775.59
Lunca Siretului Inferior 36492.20 17 9123.05
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 16 4127.02
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 53 3906.19
Lacul Brateş 15681.70 18 2822.71
Balta Tătaru 9980.50 6 2794.54
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 74 1962.21
Lunca Buzăului 6986.50 10 1047.98
Râul Putna 655.40 66 432.56
Total 357817.95
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 51 258801.26
Balta Mică a Brăilei 20872.10 28 8766.28
Lunca Siretului Inferior 36492.20 4 2919.38
Balta Tătaru 9980.50 22 2195.71
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 4 1125.55
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 9 567.03
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 23 465.27
Lunca Buzăului 6986.50 2 349.32
Total 275189.80
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 4 18161.49
Balta Mică a Brăilei 20872.10 14 2922.09
Lunca Siretului Inferior 36492.20 4 1459.69
Cheile Dobrogei 10929.00 13 1420.77
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 2 375.18
Lunca Buzăului 6986.50 3 209.59
Total 24548.82
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 10 431335.43
Lunca Siretului Inferior 36492.20 36 25909.46
Lacul Brateş 15681.70 76 14740.80
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 30 9754.78
Balta Tătaru 9980.50 64 9182.06
Cheile Dobrogei 10929.00 41 6448.11
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 8 4410.21
Lunca Buzăului 6986.50 7 4052.17
Râul Putna 655.40 6 504.66
Fântâniţa Murfatlar 577.50 2 11.55
Total 506349.24
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 36492.20 7 36492.20
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 9 18008.83
Cheile Dobrogei 10929.00 29 9836.10
Lunca Buzăului 6986.50 14 6497.44
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 25 5985.28
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 3 2022.90
Râul Putna 655.40 11 589.86
Buzăul Superior 212.50 2 148.75
Total 79581.37
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 4 18759.20
Cheile Dobrogei 10929.00 10 10929.00
Lunca Buzăului 6986.50 7 6986.50
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 5 6300.30
Râul Putna 655.40 10 655.40
Buzăul Superior 212.50 23 197.62
Total 43828.03
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 5 454037.30
Lunca Siretului Inferior 36492.20 22 33937.75
Balta Mică a Brăilei 20872.10 32 20872.10
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 35 16320.50
Lacul Brateş 15681.70 6 15681.70
Balta Tătaru 9980.50 8 9980.50
Cheile Dobrogei 10929.00 2 6666.69
Lunca Buzăului 6986.50 21 5519.34
Fântâniţa Murfatlar 577.50 98 577.50
Râul Putna 655.40 2 517.77
Buzăul Superior 212.50 2 144.50
Total 564255.64
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Buzăul Superior 212.50 7 212.50
Total 212.50
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Putna 655.40 2 465.33
Total 465.33
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 2 27242.24
Total 27242.24
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Dobrogei 10929.00 3 1967.22
Râul Putna 655.40 3 452.23
Buzăul Superior 212.50 66 140.25
Total 2559.70
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 2 14193.03
Lunca Siretului Inferior 36492.20 8 12042.43
Cheile Dobrogei 10929.00 2 1639.35
Lunca Buzăului 6986.50 3 1257.57
Total 29132.37