Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Vest Oltenia [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 2 4949.95
Total 4949.95
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 12 15004.90
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 9903.70 97 9606.59
Blahniţa 43710.70 8 6119.50
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 16 3563.96
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 37 1328.27
Defileul Jiului 10945.60 3 1094.56
Gruia - Gârla Mare 2756.20 8 799.30
Râul Motru 1920.60 10 595.39
Râul Gilort 872.60 23 200.70
Pădurea Radomir 1232.90 3 36.99
Total 50904.41
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 9 6430.67
Blahniţa 43710.70 6 2622.64
Gruia - Gârla Mare 2756.20 21 578.80
Râul Motru 1920.60 15 403.33
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 2 396.00
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 10 282.61
Total 10714.05
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 3 23350.96
Total 23350.96
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 14 19230.20
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 2 2362.83
Defileul Jiului 10945.60 7 766.19
Râul Motru 1920.60 6 115.24
Total 24985.32
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 13 26437.20
Blahniţa 43710.70 29 24477.99
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 2 11814.16
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 23 9503.90
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 8 1610.88
Râul Motru 1920.60 21 1344.42
Pădurea Radomir 1232.90 84 1072.62
Râul Gilort 872.60 2 322.86
Total 76584.04
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 11 112234.52
Coridorul Jiului 71451.90 13 70022.86
Blahniţa 43710.70 19 40213.84
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 10 19007.81
Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 9903.70 3 9903.70
Gruia - Gârla Mare 2756.20 8 2701.08
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 8 2656.53
Râul Motru 1920.60 2 1574.89
Pădurea Radomir 1232.90 13 1232.90
Râul Gilort 872.60 11 488.66
Total 379302.26
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 5 118141.60
Coridorul Jiului 71451.90 2 71451.90
Blahniţa 43710.70 8 43710.70
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 4 19799.80
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 6 2826.10
Gruia - Gârla Mare 2756.20 2 2756.20
Râul Motru 1920.60 18 1920.60
Râul Gilort 872.60 44 872.60
Total 387022.10
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 74 99238.94
Coridorul Jiului 71451.90 48 60734.11
Frumoasa 137358.60 9 41207.58
Blahniţa 43710.70 17 31908.81
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 38 17027.83
Defileul Jiului 10945.60 88 10726.69
Dealurile Drăgăşaniului 7625.80 98 7625.80
Gruia - Gârla Mare 2756.20 35 2480.58
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 29 2430.45
Râul Motru 1920.60 10 1536.48
Râul Gilort 872.60 8 392.67
Total 382021.15
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 61 124996.33
Defileul Jiului 10945.60 2 10945.60
Total 135941.93
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 9 137358.60
Total 137358.60
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 6 11801.89
Gruia - Gârla Mare 2756.20 2 1515.91
Râul Gilort 872.60 6 305.41
Dealurile Drăgăşaniului 7625.80 2 152.52
Total 13775.72
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Motru 1920.60 4 941.09
Râul Gilort 872.60 2 253.05
Total 1194.15
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 4 28845.31
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Coridorul Jiului 71451.90 3 17148.46
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 6 9451.33
Blahniţa 43710.70 7 9179.25
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 5 4553.95
Gruia - Gârla Mare 2756.20 24 1460.79
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 2 1384.79
Râul Motru 1920.60 14 864.27
Râul Gilort 872.60 4 235.60
Total 93210.55