Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 2 2764.94
Lunca inferioară a Turului 20241.10 3 1619.29
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 81 1505.47
Crişul Negru 1850.00 24 888.00
Bazinul Fizeşului 1627.00 31 699.61
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 2 665.18
Tisa Superioară 2831.60 14 509.69
Şieu - Budac 888.40 38 453.08
Someşul Mare 557.10 32 250.70
Someşul Mic 117.00 70 81.90
Someşul Mare Superior 148.60 37 54.98
Total 9492.83
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 8 3085.10
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 5 1974.95
Câmpia Ierului 21282.70 9 1915.44
Câmpia Careiului 23596.80 8 1887.74
Lunca inferioară a Turului 20241.10 5 1012.05
Crişul Negru 1850.00 24 444.00
Bazinul Fizeşului 1627.00 12 195.24
Şieu - Budac 888.40 13 115.49
Tisa Superioară 2831.60 4 113.26
Someşul Mare 557.10 13 72.42
Total 10815.71
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Someşul Rece 8529.00 11 938.19
Valea Ierii 6302.00 5 315.10
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 2 49.95
Total 1303.24
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 22 11454.74
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 15 11183.47
Câmpia Ierului 21282.70 42 10854.18
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 22 7982.14
Dealurile Clujului Est 18889.60 37 7933.63
Lunca inferioară a Turului 20241.10 25 6679.56
Câmpia Careiului 23596.80 6 5663.23
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 2 5156.00
Tisa Superioară 2831.60 29 1727.28
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 7 1635.57
Crişul Negru 1850.00 31 1498.50
Bazinul Fizeşului 1627.00 9 959.93
Şieu - Budac 888.40 18 630.76
Someşul Mare 557.10 22 389.97
Someşul Mic 117.00 30 117.00
Someşul Mare Superior 148.60 12 98.08
Total 73964.03
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 28 48061.06
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 57 37919.14
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 27 35623.25
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 14 29933.01
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 22 26994.59
Lunca inferioară a Turului 20241.10 34 19836.28
Dealurile Clujului Est 18889.60 30 16622.85
Câmpia Ierului 21282.70 27 16600.51
Câmpia Careiului 23596.80 13 16281.79
Tisa Superioară 2831.60 5 2180.33
Crişul Negru 1850.00 17 1850.00
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 2 1672.74
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 13 1633.95
Cheile Lăpuşului 1659.70 6 1593.31
Bazinul Fizeşului 1627.00 16 1334.14
Şieu - Budac 888.40 2 648.53
Someşul Mare 557.10 10 445.68
Cheile Turzii 326.10 46 254.36
Cheile Turenilor 134.20 15 134.20
Total 259619.72
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 4 50063.60
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 11 40779.25
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 4 39499.10
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 30 38563.70
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 10 33258.90
Câmpia Careiului 23596.80 31 23596.80
Câmpia Ierului 21282.70 22 21282.70
Lunca inferioară a Turului 20241.10 2 20241.10
Dealurile Clujului Est 18889.60 12 18889.60
Tisa Superioară 2831.60 23 2831.60
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 10 1858.60
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 2 1667.30
Cheile Lăpuşului 1659.70 4 1659.70
Bazinul Fizeşului 1627.00 18 1627.00
Şieu - Budac 888.40 27 888.40
Someşul Mare 557.10 20 557.10
Someşul Mare Superior 148.60 32 148.60
Total 297413.05
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 63 34043.25
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 52 25276.76
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 34 21092.72
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 19 18510.58
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 10 15404.65
Câmpia Careiului 23596.80 32 13214.21
Lunca inferioară a Turului 20241.10 31 12954.30
Dealurile Clujului Est 18889.60 16 10955.97
Tisa Superioară 2831.60 11 2038.75
Valea Ierii 6302.00 19 2016.64
Crişul Negru 1850.00 2 1535.50
Cheile Lăpuşului 1659.70 90 1493.73
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 85 1417.20
Bazinul Fizeşului 1627.00 5 1041.28
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 17 649.32
Cheile Turenilor 134.20 50 114.07
Cheile Turzii 326.10 26 104.35
Someşul Mare Superior 148.60 2 101.05
Total 161964.33
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 4 22967.62
Someşul Rece 8529.00 82 8529.00
Valea Ierii 6302.00 60 5797.84
Bazinul Fizeşului 1627.00 2 1073.82
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 16 1048.91
Total 39417.19
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 13 46872.70
Valea Ierii 6302.00 8 6302.00
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 58 2497.40
Cheile Turzii 326.10 22 326.10
Total 55998.20
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 4 5398.92
Câmpia Careiului 23596.80 6 4247.42
Tisa Superioară 2831.60 7 906.11
Total 10552.45
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 3 4218.54
Dealurile Clujului Est 18889.60 3 944.48
Crişul Negru 1850.00 2 925.00
Bazinul Fizeşului 1627.00 2 813.50
Tisa Superioară 2831.60 2 707.90
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 2 224.77
Someşul Mare Superior 148.60 17 80.24
Total 7914.43
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 2 3856.37
Câmpia Careiului 23596.80 4 2831.62
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 6 2812.36
Trascău 50063.60 5 2503.18
Someşul Rece 8529.00 7 1535.22
Valea Ierii 6302.00 8 819.26
Bazinul Fizeşului 1627.00 5 780.96
Tisa Superioară 2831.60 5 651.27
Şieu - Budac 888.40 2 470.85
Dealurile Clujului Est 18889.60 2 377.79
Someşul Mare 557.10 3 267.41
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 5 174.82
Cheile Turenilor 134.20 35 46.97
Cheile Turzii 326.10 6 19.57
Total 17147.64