Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
SCI [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 3 23555.16
Piatra Craiului 15867.00 1 13599.61
Ciucaş 21864.00 1 680.19
Total 37834.96
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 29954.97
Piatra Craiului 15867.00 1 13758.28
Ciucaş 21864.00 1 461.33
Total 44174.57
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 1 28442.29
Ciucaş 21864.00 1 898.83
Total 29341.12
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10920.84
Total 10920.84
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10921.11
Total 10921.11
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 5 1939.34
Piatra Craiului 15867.00 2 317.34
Ciucaş 21864.00 1 242.69
Total 2499.37
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 6 15581.60
Bucegi 38786.70 5 3878.67
Piatra Craiului 15867.00 1 476.01
Total 19936.28
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 29916.18
Piatra Craiului 15867.00 0 12964.93
Total 42881.11
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10904.80
Total 10904.80
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 3886.43
Piatra Craiului 15867.00 1 634.68
Total 4521.11
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 3925.21
Ciucaş 21864.00 0 920.69
Piatra Craiului 15867.00 0 650.55
Total 5496.45
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 3929.09
Ciucaş 21864.00 0 921.79
Total 4850.88
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 1 17134.16
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10907.47
Bucegi 38786.70 1 4316.96
Piatra Craiului 15867.00 1 809.22
Total 33167.81
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 10 8195.63
Ciucaş 21864.00 5 2014.99
Piatra Craiului 15867.00 5 1602.57
Total 11813.18
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 28054.42
Total 28054.42
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 0 461.55
Total 461.55
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 30001.51
Ciucaş 21864.00 0 24.05
Total 30025.56
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 30040.30
Piatra Craiului 15867.00 2 14075.62
Ciucaş 21864.00 0 21.86
Total 44137.78
Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar si montan *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 29962.73
Total 29962.73
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 29958.85
Piatra Craiului 15867.00 3 13440.94
Ciucaş 21864.00 0 2025.92
Total 45425.70
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 5 10134.96
Piatra Craiului 15867.00 2 1919.91
Total 12054.87
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 11 28015.63
Piatra Craiului 15867.00 15 10583.29
Ciucaş 21864.00 3 2681.84
Valea Vâlsanului 9480.20 1 189.60
Total 41470.36
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 1 2900.48
Total 2900.48
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 2 29218.02
Piatra Craiului 15867.00 6 8203.24
Ciucaş 21864.00 1 3119.12
Total 40540.38
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 2 29877.40
Ciucaş 21864.00 0 16915.30
Total 46792.70
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 23749.10
Ciucaş 21864.00 1 3337.76
Piatra Craiului 15867.00 0 1999.24
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 2 253.00
Valea Vâlsanului 9480.20 1 94.80
Total 29433.90
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 7 10637.27
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 0 956.12
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 0 253.36
Total 11846.75
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 1 10904.53
Total 10904.53
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Bolintin 5736.50 18 1146.15
Total 1146.15
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 0 16915.52
Piatra Craiului 15867.00 0 7251.22
Total 24166.74
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 22 18823.19
Ciucaş 21864.00 50 14269.76
Piatra Craiului 15867.00 33 7235.35
Total 40328.30
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Bolintin 5736.50 79 5697.49
Coridorul Ialomiţei 26726.80 21 5553.83
Pădurea Plopeni 91.10 90 171.27
Pădurea Plopeni 91.10 98 89.28
Total 11511.87
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 12 8889.33
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 10 951.36
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 5 180.72
Pădurea Bolintin 5736.50 2 130.79
Total 10152.20
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 7 21383.11
Ciucaş 21864.00 3 16237.52
Piatra Craiului 15867.00 15 12963.34
Total 50583.96
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 3 22391.56
Ciucaş 21864.00 3 16893.44
Total 39285.00