Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
SCI [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 50 20239.85
Dealurile Clujului Est 18889.60 30 11333.76
Total 31573.61
Depresiuni umede intradunale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 10 5191.30
Total 5191.30
Dune panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 10 7550.98
Total 7550.98
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 11 5320.68
Total 5320.68
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 5390.36
Câmpia Ierului 21282.70 14 2979.58
Total 8369.94
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 0 12886.21
Câmpia Ierului 21282.70 0 9385.67
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1360.95
Total 23632.84
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 0 12909.81
Câmpia Ierului 21282.70 7 9151.56
Total 22061.37
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23740.66
Total 23740.66
Tufărișuri subcontinentale peri-panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 6 6597.64
Dealurile Clujului Est 18889.60 10 1888.96
Cheile Turenilor 134.20 2 2.68
Total 8489.28
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Turenilor 134.20 2 12.08
Cheile Turzii 326.10 1 3.26
Total 15.34
Pajiști xerice pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 11 2595.65
Total 2595.65
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Someşul Rece 8529.00 0 5168.57
Valea Ierii 6302.00 1 3718.18
Total 8886.75
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 3554.52
Total 3554.52
Pajiști panonice de stâncării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23630.02
Cheile Turzii 326.10 0 3.59
Total 23633.61
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Turzii 326.10 2 18.26
Total 18.26
Pajiști stepice subpanonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 20 5666.88
Cheile Turzii 326.10 2 10.11
Total 5676.99
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 20 17000.64
Câmpia Careiului 23596.80 0 7574.57
Total 24575.21
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 1 9364.39
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 5859.09
Câmpia Careiului 23596.80 1 2831.62
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 0 2185.29
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1344.36
Cheile Turzii 326.10 0 11.74
Total 21596.48
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 1 13145.78
Total 13145.78
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 10 13222.72
Câmpia Careiului 23596.80 1 7810.54
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 4921.63
Total 25954.89
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 12008.79
Someşul Rece 8529.00 5 5160.05
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 2 2172.74
Total 19341.57
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5863.77
Someşul Rece 8529.00 3 5654.73
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 0 2172.80
Total 13691.30
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5868.46
Total 5868.46
Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 0 171.73
Total 171.73
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 0 170.06
Total 170.06
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23680.08
Cheile Turzii 326.10 0 45.00
Total 23725.08
Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar si montan *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23740.16
Cheile Turzii 326.10 0 54.82
Total 23794.98
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5915.33
Cheile Turzii 326.10 1 54.78
Cheile Turenilor 134.20 5 9.39
Total 5979.51
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Someşul Rece 8529.00 1 5398.86
Valea Ierii 6302.00 10 4348.38
Trascău 50063.60 5 2453.12
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1394.15
Cheile Turzii 326.10 2 51.52
Total 13646.03
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 4 5757.31
Someşul Rece 8529.00 1 5313.57
Valea Ierii 6302.00 30 1890.60
Cheile Turzii 326.10 5 34.57
Total 12996.05
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 6 8911.32
Total 8911.32
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 2 9762.40
Valea Ierii 6302.00 7 4789.52
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 10 166.73
Total 14718.65
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Lăpuşului 1659.70 0 1394.31
Cheile Turzii 326.10 0 54.85
Total 1449.16
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Someşul Rece 8529.00 0 4733.60
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 0 2172.79
Total 6906.38
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Someşul Rece 8529.00 1 5228.28
Valea Ierii 6302.00 1 4852.54
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1377.55
Cheile Turzii 326.10 3 44.35
Total 11502.72
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 2 12883.85
Câmpia Ierului 21282.70 1 9598.50
Total 22482.35
Vegetatie forestieră panonică cu Quercus pubescens *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23735.15
Total 23735.15
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 2 20665.50
Câmpia Careiului 23596.80 18 12057.96
Total 32723.47
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23741.66
Total 23741.66
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 22 20626.20
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 10 4687.27
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 50 2122.79
Cheile Lăpuşului 1659.70 80 1327.76
Someşul Mare Superior 148.60 2 2.97
Total 28767.00
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 6 23579.96
Dealurile Clujului Est 18889.60 8 18511.81
Total 42091.76
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 12477.51
Câmpia Careiului 23596.80 2 12411.92
Câmpia Ierului 21282.70 5 7661.77
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 5 92.93
Crişul Negru 1850.00 5 92.50
Total 32736.63
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 12 11540.06
Someşul Rece 8529.00 55 4690.95
Valea Ierii 6302.00 28 3655.16
Trascău 50063.60 2 3304.20
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 35 874.09
Total 24064.46
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23730.15
Total 23730.15