Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Centru [X]
SPA [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 29 3271.16
Total 3271.16
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 27 7800.47
Pădurea Bogata 6329.20 2 6329.20
Total 14129.67
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 7 8387.60
Total 8387.60
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Bogata 6329.20 96 6202.62
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 25 5368.06
Total 11570.68
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 2 5535.82
Total 5535.82
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 8 838.76
Total 838.76
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 2 167.75
Pădurea Bogata 6329.20 2 126.58
Total 294.34