Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Vest [X]
Alpină [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 5 11731.32
Total 11731.32
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 15 8798.49
Total 8798.49
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Cetăţii Deva 108.80 7 108.80
Total 108.80
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 33 33434.26
Dealul Cetăţii Deva 108.80 68 101.18
Dăncioanea 379.00 2 7.58
Total 33543.03
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 18 43992.45
Dăncioanea 379.00 84 325.94
Total 44318.39
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 25 58656.60
Dăncioanea 379.00 14 379.00
Total 59035.60
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Cetăţii Deva 108.80 25 27.20
Total 27.20
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 4 14077.58
Total 14077.58