Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Centru [X]
SCI [X]
Alpină [X]
Izvoare petrifiante cu formare de travertin [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 76.42
Total 76.42
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 64469.62
Ciucaş 21864.00 1 680.19
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 352.27
Total 65502.08
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 67514.93
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6052.91
Ciucaş 21864.00 1 461.33
Total 74029.17
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 65229.05
Piatra Mare 4273.70 0 3784.36
Ciucaş 21864.00 1 898.83
Total 69912.24
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 65988.48
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 152.83
Total 66141.31
Tufărișuri uscate europene
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 63558.30
Total 63558.30
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Mare 4273.70 1 3762.14
Apuseni 75943.10 3 2278.29
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 428.69
Ciucaş 21864.00 1 242.69
Total 6711.81
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 6 15581.60
Total 15581.60
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Mare 4273.70 0 3801.88
Total 3801.88
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 2279.81
Total 2279.81
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 2355.75
Total 2355.75
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 2431.70
Ciucaş 21864.00 0 920.69
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 436.33
Total 3788.72
Pajiști panonice de stâncării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 2507.64
Total 2507.64
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 61948.31
Total 61948.31
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 2515.24
Ciucaş 21864.00 0 921.79
Piatra Mare 4273.70 0 1.28
Total 3438.30
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 2591.18
Total 2591.18
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 1 17134.16
Apuseni 75943.10 1 3350.61
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 512.74
Total 20997.52
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 589.16
Total 589.16
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 19298.66
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 665.57
Total 19964.24
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 20 18539.23
Ciucaş 21864.00 5 2014.99
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 10 1429.72
Total 21983.94
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 19374.60
Total 19374.60
Turbării degradate capabile de regenerare naturală
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 61955.90
Total 61955.90
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 68275.13
Total 68275.13
Comunități depresionare din Rhynchosporion pe substraturi turboase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62031.84
Total 62031.84
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 68297.91
Piatra Mare 4273.70 0 3801.93
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 1429.80
Ciucaş 21864.00 0 461.55
Topliţa - Scaunul Rotund Borsec 5466.30 1 54.66
Total 74045.85
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 153.59
Total 153.59
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62039.44
Ciucaş 21864.00 0 24.05
Total 62063.49
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 67507.34
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6205.74
Piatra Mare 4273.70 0 3762.57
Ciucaş 21864.00 0 21.86
Total 77497.51
Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar si montan *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 67515.69
Total 67515.69
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 38436.32
Piatra Mare 4273.70 0 3762.99
Ciucaş 21864.00 0 2025.92
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 161.24
Total 44386.47
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 38443.92
Total 38443.92
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 25 38360.38
Total 38360.38
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 2 40114.66
Ciucaş 21864.00 3 2681.84
Total 42796.50
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 40874.10
Ciucaş 21864.00 1 2900.48
Total 43774.57
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 2 42392.96
Ciucaş 21864.00 1 3119.12
Total 45512.08
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 67895.41
Total 67895.41
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 66747.91
Ciucaş 21864.00 0 16915.30
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6206.12
Piatra Mare 4273.70 0 3801.46
Total 93670.79
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 42430.93
Total 42430.93
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62419.15
Ciucaş 21864.00 1 3337.76
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 199.44
Piatra Mare 4273.70 2 86.76
Total 66043.11
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 63710.19
Ciucaş 21864.00 0 16915.52
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6129.32
Total 86755.03
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 46607.80
Ciucaş 21864.00 50 14269.76
Piatra Mare 4273.70 40 1796.24
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 275.86
Total 62949.65
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 46683.74
Total 46683.74
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 20 61872.36
Ciucaş 21864.00 3 16237.52
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 60 6014.70
Piatra Mare 4273.70 45 3719.40
Total 87843.98
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62798.87
Ciucaş 21864.00 3 16893.44
Total 79692.31