Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Vaslui [X]
SCI [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 5 4981.66
Total 4981.66
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 3 5337.49
Total 5337.49
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 30 4388.61
Total 4388.61
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Dobrina - Huşi 8518.30 0 7481.62
Colinele Elanului 755.30 2 732.64
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 0 327.93
Total 8542.20
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Dobrina - Huşi 8518.30 0 7524.21
Colinele Elanului 755.30 95 717.53
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 100 327.90
Fânaţurile de la Glodeni 74.80 100 74.80
Movila lui Burcel 12.70 100 12.70
Total 8657.15
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 5 593.06
Total 593.06
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 2 830.28
Total 830.28
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Dobrina - Huşi 8518.30 0 7479.07
Total 7479.07
Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Bădeana 60.60 90 54.54
Pădurea Seaca - Movileni 50.90 95 50.90
Total 105.44
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 0 5396.80
Total 5396.80
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Seaca - Movileni 50.90 5 2.54
Total 2.54
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Dobrina - Huşi 8518.30 87 7444.99
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 100 526.00
Total 7970.99