Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
SCI [X]
sciurus vulgaris [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Penteleu 11267.90 0 2439.84
Total 2439.84
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Penteleu 11267.90 0 1312.71
Total 1312.71
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Istriţa 576.60 2 415.15
Total 415.15
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Istriţa 576.60 70 403.62
Total 403.62
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Penteleu 11267.90 1 1295.81
Total 1295.81
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Penteleu 11267.90 10 2439.50
Total 2439.50
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Penteleu 11267.90 0 1307.08
Total 1307.08
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Penteleu 11267.90 2 1183.13
Total 1183.13
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Penteleu 11267.90 8 901.43
Total 901.43