Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
SCI [X]
Rezevație naturală [X]
pilemia tigrina [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 37 7933.63
Total 7933.63
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 30 16622.85
Cheile Turzii 326.10 46 254.36
Total 16877.21
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 12 18889.60
Total 18889.60
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 16 10955.97
Cheile Turzii 326.10 26 104.35
Total 11060.32
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Turzii 326.10 22 326.10
Total 326.10
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 3 944.48
Total 944.48
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 2 377.79
Cheile Turzii 326.10 6 19.57
Total 397.36