Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]
Rezevație naturală [X]
alosa immaculata [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 12 15004.90
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 11134.12
Canaralele Dunării 25943.00 31 9339.48
Total 35478.49
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 12 7555.29
Coridorul Jiului 71451.90 9 6430.67
Canaralele Dunării 25943.00 5 1297.15
Total 15283.11
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 7 2783.53
Total 2783.53
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 13 26437.20
Ciuperceni - Desa 39764.70 20 25847.05
Canaralele Dunării 25943.00 2 10636.63
Total 62920.89
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 13 70022.86
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 38571.76
Canaralele Dunării 25943.00 2 25943.00
Total 134537.62
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 2 71451.90
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 39764.70
Total 111216.60
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 48 60734.11
Ciuperceni - Desa 39764.70 29 37378.82
Canaralele Dunării 25943.00 57 25424.14
Total 123537.07
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 6 17894.11
Total 17894.11
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 2 15508.23
Total 15508.23
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 3 17148.46
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 14712.94
Canaralele Dunării 25943.00 3 10117.77
Total 41979.16