Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
SPA [X]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 5 17419.25
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 6 5030.33
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 10 1989.06
Ostrovu Lung - Gostinu 2488.50 4 1070.06
Total 25508.69
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 25 13196.40
Vedea - Dunăre 22472.10 11 3146.09
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 13 2724.76
Suhaia 4473.30 45 2281.38
Câmpia Gherghiţei 7587.90 21 2200.49
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 66 1763.03
Valea Câlniştei 2537.70 20 1167.34
Grădiştea - Căldăruşani - Dridu 6442.20 16 1159.60
Dunăre - Olteniţa 6022.40 17 1144.26
Ostrovu Lung - Gostinu 2488.50 39 970.51
Lacurile de pe Valea Ilfovului 597.00 70 417.90
Vităneşti - Răsmireşti 1108.10 30 332.43
Total 30504.20
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 3 1497.38
Vedea - Dunăre 22472.10 3 674.16
Valea Câlniştei 2537.70 26 659.80
Câmpia Gherghiţei 7587.90 5 607.03
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 12 271.24
Suhaia 4473.30 6 268.40
Grădiştea - Căldăruşani - Dridu 6442.20 2 128.84
Total 4106.85
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 3 748.69
Dunăre - Olteniţa 6022.40 2 120.45
Total 869.14
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 33 34838.50
Vedea - Dunăre 22472.10 58 16854.07
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 39 13833.40
Comana 24956.30 37 12727.71
Câmpia Gherghiţei 7587.90 48 5842.68
Dunăre - Olteniţa 6022.40 60 4757.70
Suhaia 4473.30 13 2862.91
Grădiştea - Căldăruşani - Dridu 6442.20 26 2834.57
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 5 2102.08
Valea Câlniştei 2537.70 16 1573.37
Ostrovu Lung - Gostinu 2488.50 10 1318.91
Vităneşti - Răsmireşti 1108.10 15 498.64
Lacurile de pe Valea Ilfovului 597.00 7 459.69
Total 100504.24
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 12 49618.46
Comana 24956.30 9 22959.80
Vedea - Dunăre 22472.10 10 22472.10
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 13 19911.72
Câmpia Gherghiţei 7587.90 21 7436.14
Grădiştea - Căldăruşani - Dridu 6442.20 11 6442.20
Dunăre - Olteniţa 6022.40 3 6022.40
Suhaia 4473.30 2 4070.70
Ostrovu Lung - Gostinu 2488.50 4 2488.50
Valea Câlniştei 2537.70 16 2436.19
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 2 2260.30
Vităneşti - Răsmireşti 1108.10 47 1108.10
Lacurile de pe Valea Ilfovului 597.00 16 579.09
Total 147805.70
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 6 52785.60
Comana 24956.30 8 24956.30
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 5 20959.70
Câmpia Gherghiţei 7587.90 2 7587.90
Suhaia 4473.30 2 4160.17
Valea Câlniştei 2537.70 4 2537.70
Lacurile de pe Valea Ilfovului 597.00 3 597.00
Total 113584.37
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 16 43284.19
Comana 24956.30 32 20713.73
Vedea - Dunăre 22472.10 15 20224.89
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 16 17186.95
Dunăre - Olteniţa 6022.40 18 5841.73
Grădiştea - Căldăruşani - Dridu 6442.20 45 5733.56
Suhaia 4473.30 25 3981.24
Ostrovu Lung - Gostinu 2488.50 43 2388.96
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 2 2147.29
Valea Câlniştei 2537.70 18 2030.16
Vităneşti - Răsmireşti 1108.10 8 587.29
Lacurile de pe Valea Ilfovului 597.00 4 483.57
Total 124603.56
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 3 2215.09
Total 2215.09
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 3 5659.12
Comana 24956.30 2 3493.88
Total 9153.00
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Gherghiţei 7587.90 3 227.64
Total 227.64
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 6 2994.76
Total 2994.76
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 3 14779.97
Vedea - Dunăre 22472.10 3 3820.26
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 5 3772.75
Total 22372.97