Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SPA [X]
scolopax rusticola [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 14 394871.48
Total 394871.48
Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 10 1989.06
Total 1989.06
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 11 323076.66
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 66 1763.03
Lunca inferioară a Turului 20241.10 3 1619.29
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 2 665.18
Scroviştea 3356.30 3 100.69
Total 327224.85
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 48 266666.45
Comana 24956.30 3 1497.38
Lunca inferioară a Turului 20241.10 5 1012.05
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 12 271.24
Total 269447.12
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Călimani 29048.40 15 4357.26
Total 4357.26
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 4 20512.80
Munţii Gutâi 28406.00 23 6533.38
Comana 24956.30 3 748.69
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 2 716.46
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 3 653.07
Munţii Rarău - Giumalău 2157.30 16 345.17
Total 29509.57
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 18 487179.09
Comana 24956.30 37 12727.71
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 22 7982.14
Lunca inferioară a Turului 20241.10 25 6679.56
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 5 2102.08
Total 516670.59
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 6 32240.79
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 14 29933.01
Munţii Gutâi 28406.00 4 26701.64
Munţii Călimani 29048.40 8 25853.08
Comana 24956.30 9 22959.80
Lunca inferioară a Turului 20241.10 34 19836.28
Vânători - Neamţ 30840.90 8 12644.77
Pădurea Bogata 6329.20 2 6329.20
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 2 2260.30
Total 178758.86
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 10 35823.10
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 10 33258.90
Comana 24956.30 8 24956.30
Lunca inferioară a Turului 20241.10 2 20241.10
Total 114279.40
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 5 512820.10
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 69 30091.40
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 52 25276.76
Munţii Gutâi 28406.00 51 24429.16
Comana 24956.30 32 20713.73
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 61 14802.92
Lunca inferioară a Turului 20241.10 31 12954.30
Vânători - Neamţ 30840.90 18 7093.41
Pădurea Bogata 6329.20 96 6202.62
Scroviştea 3356.30 95 3356.30
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 2 2147.29
Total 659887.99
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Gutâi 28406.00 4 25565.40
Munţii Călimani 29048.40 58 23529.20
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 7 16326.75
Vânători - Neamţ 30840.90 10 10177.50
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 3 2215.09
Munţii Rarău - Giumalău 2157.30 64 1725.84
Total 79539.78
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30840.90 59 30840.90
Munţii Călimani 29048.40 11 29048.40
Munţii Gutâi 28406.00 6 28406.00
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 25 21769.00
Munţii Rarău - Giumalău 2157.30 20 2157.30
Total 112221.60
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 8 5373.47
Comana 24956.30 2 3493.88
Scroviştea 3356.30 2 167.81
Total 9035.16
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 6 2994.76
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 2 2507.62
Vânători - Neamţ 30840.90 2 1542.05
Total 7044.42
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Gutâi 28406.00 12 9942.10
Munţii Călimani 29048.40 8 6681.13
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 3 1791.15
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 4 1523.83
Vânători - Neamţ 30840.90 3 925.23
Pădurea Bogata 6329.20 2 126.58
Total 20990.03