This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Convenția Carpatică

România, prin Ministrul Mediului şi Pădurilor, deţine preşedinţia Convenţiei Carpatice până la organizarea viitoarei Conferinţe a Părţilor în anul 2011.

Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, a fost adoptată la Kiev la 22 mai 2003, şi a fost ratificată de România prin Legea nr. 389 /2006.

Statele semnatare ale acestei Convenţii sunt: Republica Cehă, Polonia, România, Serbia, Republica Slovacă, Ucraina şi Ungaria.

Convenţia a creat cadrul general de cooperare între statele semnatare pentru diverse domenii de reglementare, precum:

  - conservarea biodiversităţii,

  - amenajarea teritoriului,

  - managementul resurselor de apa,

  - agricultură şi silvicultură,

  - transport,

  - turism,

  - industrie şi

  - energie.

Fiecare dintre prevederile-cadru menţionate urmează să fie dezvoltate şi aplicate prin protocoale adiţionale.

 

Folder Legea nr. 137/2010
BINARY Textul Convenţiei Download