This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Legea nr. 137/2010

Legea 137 din 1 iulie 2010 (Legea nr. 137/2010)

pentru ratificarea Protocolului privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor, adoptat şi semnat la Bucureşti la 19 iunie 2008, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptatăla Kiev la 22 mai 2003

Publicat în Monitorul Oficial 477 din 12 iulie 2010 (M. Of. 477/2010)

Parlamentul Romaniei adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se ratifică Protocolul privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor, adoptat şi semnat la Bucureşti la 19 iunie 2008, la Conventia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, ratificată prin Legea nr. 389/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 27 octombrie 2006, denumit în continuare Protocol.

Art. 2. - Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare a Protocolului, Guvernul Romaniei este autorizat să formuleze urmatoarea declaratie: "Guvernul Romaniei declaraă caă interpretează art. 2 alin. 1 din prezentul protocol doar conform prevederilor şi în limitele Convenţiei-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003."

Art. 3. - Guvernul, prin autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, întreprinde toate demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a Protocolului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

DOC Protocol privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor la Convenţia Cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor Download