This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Regiunea Nord - Vest (Cluj-Napoca)

Regiunea Nord-Vest a fost creată în baza Legii 151/1998 prin asocierea voluntară a administraţiilor publice locale din judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj. Această regiune este cunoscută şi sub numele de Transilvania de Nord (denumire care este promovată ca brand regional în scop turistic şi investiţional) şi este cea de a şasea regiune din cele opt ale ţării.

Poziţia geografică a Regiunii Nord - Vest este una strategică, fiind situată la intersecţia axelor nord - sud şi est - vest ale Europei de Est. Astfel, ea reprezintă poarta de intrare în România dinspre Ungaria şi Ucraina. În spaţiul naţional, ea se învecinează cu Regiunea Vest şi Regiunea Centru la sud şi cu Regiunea Nord – Est la est.

Regiunea Nord – Vest, cu o suprafaţă de 34.160 km2, acoperă 14,32% din teritoriul României. Numarul locuitorilor este de peste 2,7 milioane,  situandu-se pe locul patru la nivel naţional în ceea ce priveşte suprafaţa şi populaţia.

Comunităţile din Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) înţeleg să valorifice împreună, respectând principiile dezvoltării durabile, resursele naturale, materiale, umane, tradiţiile istorice şi interculturale în scopul unei dezvoltări susţinute, constante astfel încât Transilvania de Nord este una dintre cele mai dinamice regiuni ale Romaniei.

Prin apropierea de Europa Centrală, relief de mare originalitate (peşteri, defilee, etc.), climă favorabilă, înălţimi reduse (cca. 1800 m), Regiunea de Nord-Vest are şansa de a deveni o atracţie pentru turismul de drumeţie, ai cărui practicanţi caută condiţii de cazare simple în medii cât mai naturale.

Situată în zona de interferenţă a unor forme de relief variate, are o zestre naturală şi peisagistică de o frumuseţe, varietate şi echilibru de invidiat: suprafaţa este ocupată în proporţie de 28% de munţi, 30% de dealuri şi 42% de câmpii şi văi.

Cadrul natural al regiunii are forma unui amfiteatru ce coboară dinspre est spre vest, mărginit în partea de nord-est de Carpaţii Orientali iar în partea de sud-vest de Munţii Apuseni.

Condiţiile de sol şi climă, aşezarea geografică şi relieful teritoriului regiunii au favorizat apariţia şi dezvoltarea unor habitate de o mare diversitate şi valoare, ceea ce a determinat declararea a numeroase arii naturale protejate, atat de interes national cat si de interes european si mondial.

 

Arii naturale protejate de importanta nationala (170)

  • 3 Rezervații Științifice;
  • 2 Parcuri Naţionale (Parcul Naţional Munţii Rodnei și Parcul Naţional Călimani);
  • 59 Monumente ale Naturii;
  • 104 Rezervații Naturale;
  • 2 Parcuri Naturale (Parcul Natural Apuseni și Parcul Natural Munţii Maramureșului).

 

Arii naturale protejate de importanță comunitară=Reteaua Natura 2000 (88)

Conform Ordinului nr. 2387 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, in Regiunea 6 Nord-Vest au fost declarate 71 Situri de Importanță Comunitară (SCI). Suprafața totală a SCI este de 610.811 ha, acoperind astfel 17,88% din regiune.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1284/2011 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, in Regiunea 6 Nord-Vest au fost declarate 17 Arii de Protectie Speciala Avifaunistica (SPA). Suprafața totală a SPA este de 391.816 ha, acoperind astfel 11,47% din regiune.


Arii naturale protejate de importanță internațională (1)

Rezervația Biosferei Munții Rodnei a fost declarată de către Comitetul MAB UNESCO la cea de a VI-a sesiune a Consiliului Internaţional de Coordonare a Programului Om-Biosferă, care a avut loc la Paris în 1979.

Rezervaţia a fost înfiinţată în anul 1932 – la început fiind protejat numai golul de munte din jurul Vf. Pietrosu (183 ha). Mai târziu suprafaţa rezervaţiei a fost extinsă la 3300 ha. În prezent Rezervaţia Biosferei are o suprafaţă de 47.227 ha, dintre care 8.200 ha este zonă de protecţie integrală, 11.800 ha zonă tampon şi 24.000 ha zonă de tranziţie).

HTML Document Arii naturale protejate de importanta comunitara (Regiunea Nord-Vest)
HTML Document Arii naturale protejate de importanta nationala (Regiunea Nord-Vest)