This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Definiţii şi clasificări ale Ariilor Protejate

La baza constituirii ariilor protejate a stat în primul rând faptul că acestea satisfac nevoi ale oamenilor. Din necesitatea ariilor protejate au rezultat o varietate de tipuri de arii protejate, care se diferențiază în principal funcție de gradul de protecție (sau gradul permis al intervenției umane) și funcție de scopul ariei protejate. S-au constituit astfel arii protejate care protejează cele mai naturale zone de pe glob, în care intervenția omului este aproape inexistentă, dar și zone în care intervenția omului este prezentă, cum e cazul peisajelor modificate ce au o importanță peisagistica sși culturală deosebită.

Asfel, forul care și-a propus să rezolve această problemă dificilă a fost Uniunea Internațională de Conservarea Naturii (IUCN – The World Conservation Union) care prin misiunea sa avea competența necesară să o facă. IUCN încearcă să influențeze, să încurajeze și să asiste societățile din toata lumea pentru conservarea integrității și diversității naturii și pentru a asigura ca orice utilizare a resurselor naturale este echitabilă și durabilă.

Un sistem pentru definirea și clasificarea ariilor protejate a rezultat ca urmare a activitatății desfașurată de IUCN în acest domeniu timp de aproape un sfert de secol. Acest sistem a fost adoptat de caătre guverne și explicat prin linii directoare.

În prezent categoriile IUCN sunt răspandite în întreaga lume și sunt luate drept referință în orice dezbateri privind ariile protejate. Scopul acestui sistem de definire sși clasificare a ariilor protejate este acela de a contribui la cresșterea gradului de înțelegere a tuturor celor interesați, a diferitelor categorii de arii protejate.

Principiul central pe care se bazează liniile directoare este acela ca ariile protejate trebuie să fie definite de obiectivele lor de management, nu de titlul ariei și nu de eficiența managementului în îndeplinirea respectivelor obiective. Problema eficienței management-ului trebuie desigur luată în considerare, dar ea nu este vazută ca un criteriu de categorisire.

File Istoricul aparitiei categoriilor IUCN
File Concepte Fundamentale asupra dezvoltării sistemului internaţional IUCN de categorisire a ariilor protejate
File Baza pe care s-a dezvoltat sistemul IUCN
File Aplicarea categoriilor IUCN