This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Managementul Ariilor Naturale Protejate

Asigură managementul şi menţinerea sistemului naţional al ariilor naturale protejate prin furnizarea protecţiei, conservării capitalului natural şi printr-o dezvoltare puternică a moştenirii naturale şi culturale de însemnătate naţională pentru generaţiile prezente şi viitoare ale României.

Promovează sistemul de apreciere a valorilor naturale şi culturale ale României prin dezvoltarea politicilor şi programelor care evidenţiează managementul specific ariilor naturale protejate.

1) Cadrul legal privind administrarea:

- OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

- modalitatea de atribuire a administrării, respectiv a custodiei ariilor naturale protejate se face conform OM nr. 1948/2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare.

2) Responsabilităţi de administrare:

    - Ministerul Mediului şi Pădurilor prin:

         - Direcţia Biodiversității

         - Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

    - Autorităţile administraţiei publice locale (pentru cele de interes local)

3) Modalităţi administrare:

- de către structuri de administrare cu personalitate juridică, prin contract de administrare (10 ani) între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi alte instituţii. (Structura de administrare este îndrumată de un Consiliu Ştiinţific avizat de Academia Română şi aprobat de MMP. Pe lângă structura de administrare se înfiinţează Consiliul Consultativ de administrare, care este reprezentat de factorii interesaţi în aplicarea măsurilor de protecţie, în conservarea şi dezvoltarea durabilă a zonei).

- de către custozi, prin convenţii de custodie (5 ani) între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi diferite persoane fizice sau juridice care au calificarea şi toate instrumentele necesare pentru aplicarea măsurilor de conservare.

4) Principalele instrumente în administrare/custodie:

   - regulamentul şi

   - planul de management al ariei naturale protejate

Folder Metodologia de aplicare a tarifelor de către administratori/custozi și stabilirea cuantumului acestora
Folder Planuri de management aprobate
BINARY Autorizații de mediu ale administrațiilor de parcuri, pentru codul CAEN 9104 Download
XLS Lista administratorilor ariilor naturale protejate - Sesiunea 1 (2010) Download
XLS Lista custozilor ariilor naturale protejate - Sesiunea 1 (2010) Download