This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Regiunea Centru (Sibiu)

Regiunea 7 Centru este aşezată în zona centrală a României, în interiorul marii curburi a Munţilor Carpaţi, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului şi cuprinde 6 judeţe: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.

Suprafaţa Regiunii este de aproximativ 34100 kmp, ceea ce reprezintă 14,3% din suprafaţa ţării.

Zona montanã se întinde pe 47% din suprafaţa Regiunii Centru, ocupând părţile de est, sud şi vest ale regiunii. La limita Regiunii Centru cu Regiunea Sud, se gãsesc cele mai înalte vârfuri din România: Moldoveanu (2544 m) şi Negoiu (2535 m), ambele situate în masivul Fãgãraş, numeroase alte vârfuri din Carpaţii Meridionali depãşind înãlţimea de 2000 m. Datoritã înãlţimii şi masivitãţii lor, Carpaţii Meridionali au fost supranumiţi "Alpii Transilvaniei". Ocupând aproape în întregime teritoriul judeţelor Harghita şi Covasna şi pãrţi însemnate din judeţele Mureş şi Braşov, Carpaţii Orientali au altitudini medii (altitudinea maximã a Carpaţilor Orientali în Regiunea Centru este de 2100 m în vf. Pietrosu din Munţii Cãliman) şi o genezã diversã. Munţii Apuseni, ocupând jumãtatea de N - V a judeţului Alba, au altitudini reduse (înalţimea maximã, de 1849 m, este atinsã în vf. Curcubata Mare din Munţii Bihor, la limita cu Regiunea N - V).                                                                                                                                                                                                                                                                                  

O caracteristicã a Carpaţilor Orientali şi a Munţilor Apuseni este prezenţa unor depresiuni intramontane bine individualizate. Astfel, în Carpaţii Orientali întâlnim depresiunile Borsec, Giurgeu, Ciuc şi întinsa depresiune a Braşovului, iar în Munţii Apuseni, depresiunile Zlatna, Abrud şi Câmpeni. Pasurile şi trecãtorile relativ numeroase din Carpaţii Orientali şi Munţii Apuseni contribuie la aspectul puternic fragmentat al acestor munţi, facilitând în acelaşi timp legãturile între aşezãrile de pe versanţii opuşi.

Zona colinarã cuprinde Podişul Târnavelor în întregime şi partea de est a Câmpiei înalte a Transilvaniei. În zona de contact între regiunea montanã şi cea colinară se găsesc depresiunile Făgăraşului şi Sibiului în partea de sud, Culoarul Alba Iulia- Turda în partea de vest şi dealurile subcarpatice şi depresiunile Praid, Odorhei, Homoroade şi Cristuru Secuiesc în partea de est.

Regiunea 7 Centru are o reţea hidrografică bogată, fiind formată din cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului şi din afluenţii acestora, dintre care cei mai importanţi sunt: Târnavele, Sebeşul, Cugirul, Arieşul, Ampoiul (afluenţi ai Mureşului), Râul Negru, Bârsa, Cibinul (afluenţi ai Oltului).

Lacurile naturale sunt diverse ca geneză, cele mai cunoscute fiind lacurile glaciare din Munţii Făgăraş, lacul vulcanic Sf. Ana din Munţii Harghita şi Lacul Roşu format prin bararea naturală a cursului râului Bicaz.

Capitalul natural deosebit de care dispune Regiunea 7 Centru se datorează în mare parte poziţionării sale geografice, pe teritoriul celor 6 judeţe care compun această regiune regăsindu-se bioregiunile alpină, continentală, precum şi mici insule stepice.

 

XLS Gradini zoologice din Regiunea 7 Centru Download
DOC Habitate de interes comunitar din Regiunea 7 Centru Download