This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Regiunea Nord-Vest (Cluj-Napoca)

Habitate: condiţiile de sol şi climă, aşezarea geografică şi relieful Regiunii Nord-Vest au favorizat apariţia şi dezvoltarea unor habitate de o mare diversitate şi valoare conservativa, fiind identificate până în prezent 68 de tipuri de habitate de importanţă comunitară pentru conservarea cărora au fost declarate Situri de Importanţă Comunitară (Ordinului 1964/2007).

 

Flora sălbatică constituie un patrimoniu natural deosebit de valoros din punct de vedere estetic, ştiinţific, cultural, recreativ şi economic. Varietatea condiţiilor naturale locale de relief şi climă au determinat o mare diversitate a florei Regiunii Nord-Vest astfel că, au fost identificaţi 28 de taxoni vegetali de interes comunitar pentru conservarea cărora au fost declarate Situri de Importanţă Comunitară (Ordinului 1964/2007).

 

 Fauna sălbatică de interes comunitar din Regiunea Nord-Vest este reprezentată prin 163 specii, dintre care 77 sunt incluse pe listele Directivei Habitate (34 nevertebrate, 19 pesti, 7 amfibieni si reptile, 17 mamifere) şi au determinat declararea Siturilor de Importanţă Comunitară (Ordinului 1964/2007), iar 86 sunt incluse pe lista Directivei Păsări şi au condus la declararea Ariilor de Protecţie Specială Avifaunistică (HG 1284/2007).

HTML Document Amfibieni si reptile de interes comunitar [1 comentariu (comentarii)]
HTML Document Habitate de importanta comunitara
HTML Document Mamifere de interes comunitar
HTML Document Nevertebrate de interes comunitar
HTML Document Pasari de interes comunitar
HTML Document Pesti de interes comunitar
HTML Document Plante de interes comunitar