This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Text of the Convention

File Preambul
File Articolul 1. Obiective
File Articolul 2. Utilizarea termenilor
File Articolul 3. Principiu
File Articolul 4. Domeniul de aplicare
File Articolul 5. Cooperare
File Articolul 6. Mãsuri generale pentru conservare şi utilizare durabilă
File Articolul 7. Identificare şi monitorizare
File Articolul 8. Conservare "în situ"
File Articolul 9. Conservare "ex situ"
File Articolul 10. Utilizarea durabilă a componentelor diversităţii biologice
File Articolul 11. Mãsuri stimulative
File Articolul 12. Cercetare şi instruire
File Articolul 13. Educarea şi conştientizarea publicului
File Articolul 14. Evaluarea impactului şi reducerea efectelor negative
File Articolul 15. Accesul la resurse genetice
File Articolul 16. Accesul la tehnologie şi transferul de tehnologie
File Articolul 17. Schimb de informaţii
File Articolul 18. Cooperarea tehnică şi ştiinţificã
File Articolul 19. Administrarea biotehnologiei şi repartizarea beneficiilor
File Articolul 20. Resurse financiare
File Articolul 21. Mecanism financiar
File Articolul 22. Relaţii cu alte convenţii internaţionale
File Articolul 23. Conferinţa pãrţilor
File Articolul 24. Secretariatul
File Articolul 25. Organ subsidiar pentru asistența ştiinţificã, tehnică şi tehnologicã
File Articolul 26. Rapoarte
File Articolul 27. Reglementarea diferendelor
File Articolul 28. Adoptarea protocoalelor
File Articolul 29. Amendamente la convenţie sau la protocoale
File Articolul 30. Adoptarea de anexe şi amendamente la anexe
File Articolul 31. Dreptul la vot
File Articolul 32. Relaţiile dintre prezenta convenţie şi protocoalele sale
File Articolul 33. Semnarea
File Articolul 34. Ratificarea, acceptarea sau aprobarea
File Articolul 35. Aderarea
File Articolul 36. Intrarea în vigoare
File Articolul 37. Rezerve
File Articolul 38. Retrageri
File Articolul 39. Reglementãri financiare provizorii
File Articolul 40. Reglementãri interimare pentru secretariat
File Articolul 41. Depozitarul
File Articolul 42. Texte autentice
File ANEXA 1. Identificare și monitoring
File ANEXA II - Partea I - Arbitraj
File ANEXA II - Partea a 2-a - Conciliere