This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Biosecuritatea şi Biotehnologia

Posibilele ameninţări şi promisiuni care rezultă din aplicarea biotehnologiei moderne este una dintre preocupările majore pentru conservarea diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a componentelor sale. Introducerea de organisme modificate genetic (OMG), respectiv, organisme vii modificate (LMO), în mediul înconjurător şi pe pieţe ar putea fi cheia pentru dezvoltarea durabilă, dar, de asemenea, pot fi riscuri fără precedent pentru biodiversitate şi sănătatea umană.

Ce este Biotehnologia?

Termenul de ”biotehnologie” definește aplicaţia tehnologică în care se utilizează sisteme biologice, organisme vii, componentele sau derivatele acestora, pentru realizarea ori modificarea de produse sau procedee cu folosinţă specifică.

Biotehnologia modernă presupune aplicarea in vitro a tehnicilor de recombinare a acidului nucleic şi a tehnicilor de fuziune celulară, altele decât cele specifice selecţiei şi ameliorării tradiţionale, care înlătură barierele fiziologice naturale de reproducere sau de recombinare genetică.

Ce se înțelege prin biosecuritate?

Biosecuritatea este utilizată pentru a descrie mãsurile luate pentru a reduce sau elimina riscurile potenţiale ce pot apãrea ca o consecinţã a utilizãrii organismelor modificate genetic, care ar putea avea efecte adverse asupra sãnãtãţii umane şi asupra conservãrii şi utilizãrii durabile a diversitãţii biologice.

Ce este Cadrul Naţional de Biosecuritate?

Cadrul naţional de biosecuritate este un sistem de mecanisme legale, tehnice şi administrative elaborat pentru a putea utiliza în siguranţă produsele biotehnologiei moderne. Acest cadru poate fi diferit, în linii mari, de la ţară la ţară, dar are câteva componente principale obligatorii:

• un sistem de reglementare;

• un sistem administrativ, care primeşte cererile pentru aprobarea anumitor activităţi, ca, de exemplu, introducerea în mediu a organismelor vii modificate genetic ( OVMG );

• un sistem de decizie, care include şi evaluarea şi managementul riscurilor asociate introducerii în mediu a OVMG;

• mecanisme pentru informarea şi pentru participarea publicului la luarea deciziilor.