This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Textul Protocolului

Protocolul asigură cadrul internațional de reglementare pentru mișcarea transfrontieră a Organismelor Modificate Genetic, permițând folosirea beneficiilor biotehnologiei moderne, în condițiile minimizării riscurilor pentru mediu și sănătatea umană.

File Preambul
File Articolul 1. Obiectiv
File Articolul 2. Prevederi generale
File Articolul 3. Definiţii
File Articolul 4. Scop
File Articolul 5. Produse farmaceutice
File Articolul 6. Tranzitul şi utilizarea în mediu închis
File Articolul 7. Aplicarea procedurii de acord prealabil în cunoştinţă de cauză
File Articolul 8. Notificarea
File Articolul 9. Confirmarea primirii notificării
File Articolul 10. Procedura de decizie
File Articolul 11. Procedura de urmărire a organismelor modificate genetic destinate a fi utilizate direct în alimentaţia umană şi animală sau pentru procesare
File Articolul 12. Revizuirea deciziilor
File Articolul 13. Procedura simplificată
File Articolul 14. Acorduri şi înţelegeri bilaterale, regionale şi multilaterale
File Articolul 15. Evaluarea riscurilor
File Articolul 16. Managementul riscurilor
File Articolul 17. Mişcarea transfrontieră neintenţionată şi măsuri de urgenţă
File Articolul 18. Manipulare, transport, ambalare şi identificare
File Articolul 19. Autorităţile naţionale competente şi puncte centrale naţionale
File Articolul 20. Schimbul de informaţii şi centrul de schimb de informaţii pentru prevenirea riscurilor biotehnologice
File Articolul 21. Informaţii confidenţiale
File Articolul 22. Dezvoltarea capacităţilor
File Articolul 23. Conştientizarea şi participarea publicului
File Articolul 24. Non-părţi
File Articolul 25. Mişcarea transfrontieră ilegală
File Articolul 26. Consideraţii socioeconomice
File Articolul 27. Răspundere şi reparaţii
File Articolul 28. Mecanisme şi resurse financiare
File Articolul 29. Conferinţa părţilor în calitate de reuniune a părţilor la acest protocol
File Articolul 30. Organisme subsidiare
File Articolul 31. Secretariatul
File Articolul 32. Relaţiile cu convenţia
File Articolul 33. Urmărirea şi stabilirea rapoartelor
File Articolul 34. Respectarea obligaţiilor
File Articolul 35. Evaluare şi revizuire
File Articolul 36. Semnarea
File Articolul 37. Intrarea în vigoare
File Articolul 38. Rezerve
File Articolul 39. Retragere
File Articolul 40. Autenticitatea textelor
File ANEXA I. INFORMAŢII
File ANEXA II. INFORMAŢII
File ANEXA III. EVALUAREA RISCULUI