Natura2000 - Căutare

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
SPA [X]
Stepică [X]
parus lugubris [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

2 rezultate