Natura2000 - Căutare

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea [X]