Natura2000 - Căutare

[căutare simplă]
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition [X]