Natura2000 - Căutare

[căutare simplă]
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion [X]