Natura2000 - Căutare

[căutare simplă]
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros [X]