Natura2000 - Căutare

[căutare simplă]
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase [X]