Natura2000 - Căutare

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
SCI [X]
Alpină [X]
Monument al naturii [X]
myotis daubentonii [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

1 rezultate