Natura2000 - Căutare

[căutare simplă]
Vest [X]
Continentală [X]
Parc natural [X]
myotis capaccinii [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

3 rezultate