Natura2000 - Căutare

[căutare simplă]
Marea neagră [X]
SCI [X]
Pontică [X]
Bancuri de nisip acoperite permanent de un strat mic de apa de mare [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

7 rezultate