Natura2000 - Căutare

[căutare simplă]
Vest [X]
SCI [X]
Parc natural [X]
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea [X]

2 rezultate