Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
Alpină [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 22 1370.60
Putna - Vrancea 38212.80 3 1146.38
Munţii Vrancei 38190.00 3 1145.70
Penteleu 11267.90 5 563.39
Şindriliţa 858.00 6 51.48
Lacul Negru 101.20 25 25.30
Poiana Muntioru 24.00 79 18.96
Total 4321.82
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 4 17195.76
Munţii Vrancei 38190.00 4 17185.50
Bisoca 1163.00 38 674.54
Buzăul Superior 212.50 2 148.75
Total 35204.55
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bisoca 1163.00 25 965.29
Buzăul Superior 212.50 23 197.62
Total 1162.91
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 21 10317.46
Munţii Vrancei 38190.00 21 10311.30
Siriu 6230.00 60 5108.60
Penteleu 11267.90 8 2366.26
Şindriliţa 858.00 60 566.28
Soveja 4566.50 8 502.31
Bisoca 1163.00 14 232.60
Buzăul Superior 212.50 2 144.50
Cascada Mişina 218.70 28 61.24
Pădurea Verdele 260.70 18 46.93
Muntioru Ursoaia 159.70 3 4.79
Total 29662.26
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 14 15667.25
Munţii Vrancei 38190.00 14 15657.90
Siriu 6230.00 3 5295.50
Penteleu 11267.90 16 4169.12
Soveja 4566.50 13 1095.96
Pădurea Verdele 260.70 8 67.78
Total 41953.51
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 55 38212.80
Munţii Vrancei 38190.00 55 38190.00
Penteleu 11267.90 63 11267.90
Siriu 6230.00 15 6230.00
Soveja 4566.50 76 4566.50
Bisoca 1163.00 17 1163.00
Şindriliţa 858.00 34 858.00
Căldările Zăbalei 375.10 100 375.10
Pădurea Verdele 260.70 74 260.70
Cascada Mişina 218.70 72 218.70
Buzăul Superior 212.50 7 212.50
Muntioru Ursoaia 159.70 97 159.70
Lacul Negru 101.20 75 101.20
Poiana Muntioru 24.00 21 24.00
Total 101840.10
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Buzăul Superior 212.50 66 140.25
Bisoca 1163.00 6 69.78
Total 210.03
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 3 2292.77
Munţii Vrancei 38190.00 3 2291.40
Penteleu 11267.90 8 1464.83
Soveja 4566.50 3 137.00
Total 6185.99