Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
Maramureş [X]
Alpină [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 6302.90 7 567.26
Tisa Superioară 2831.60 14 509.69
Total 1076.95
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 6302.90 2 126.06
Tisa Superioară 2831.60 4 113.26
Total 239.32
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 54832.20 12 17546.30
Munţii Rodnei 48061.60 13 16821.56
Total 34367.86
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 54832.20 20 10966.44
Munţii Rodnei 48061.60 22 10573.55
Munţii Maramureşului 106908.70 9 9621.78
Munţii Maramureşului 70972.40 13 9226.41
Munţii Gutâi 28406.00 23 6533.38
Igniş 19598.00 27 5291.46
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 2 49.95
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 3 20.51
Total 52283.48
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 2 5156.00
Tisa Superioară 6302.90 12 2332.07
Tisa Superioară 2831.60 29 1727.28
Total 9215.35
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 5 80181.52
Munţii Rodnei 54832.20 3 44962.40
Munţii Rodnei 48061.60 2 40852.36
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 27 35623.25
Munţii Gutâi 28406.00 4 26701.64
Igniş 19598.00 3 18618.10
Tisa Superioară 6302.90 4 5231.41
Pricop - Huta - Certeze 3162.00 12 3067.14
Tisa Superioară 2831.60 5 2180.33
Total 257418.16
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 11 40779.25
Tisa Superioară 6302.90 12 5987.75
Pricop - Huta - Certeze 3162.00 3 3162.00
Tisa Superioară 2831.60 23 2831.60
Total 52760.60
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 12 28865.35
Munţii Gutâi 28406.00 51 24429.16
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 34 21092.72
Munţii Maramureşului 70972.40 6 17743.10
Igniş 19598.00 53 17442.22
Tisa Superioară 6302.90 42 4979.29
Pricop - Huta - Certeze 3162.00 73 2687.70
Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare 2087.00 98 2087.00
Tisa Superioară 2831.60 11 2038.75
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 17 649.32
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 68 594.73
Total 122609.34
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 43 74836.09
Munţii Maramureşului 70972.40 55 56777.92
Munţii Rodnei 54832.20 43 43317.44
Munţii Rodnei 48061.60 44 39891.13
Munţii Gutâi 28406.00 4 25565.40
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 4 22967.62
Igniş 19598.00 3 18030.16
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 16 1048.91
Total 282434.67
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 25 106908.70
Munţii Maramureşului 70972.40 20 70972.40
Munţii Rodnei 54832.20 18 54832.20
Munţii Rodnei 48061.60 15 48061.60
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 13 46872.70
Munţii Gutâi 28406.00 6 28406.00
Igniş 19598.00 5 19598.00
Tisa Superioară 6302.90 5 6302.90
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 58 2497.40
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 13 683.60
Total 385135.50
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 6302.90 4 1575.72
Tisa Superioară 2831.60 7 906.11
Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare 2087.00 2 41.74
Total 2523.58
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 16 129.88
Total 129.88
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 3 4218.54
Tisa Superioară 6302.90 2 1323.61
Tisa Superioară 2831.60 2 707.90
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 2 224.77
Total 6474.82
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 54832.20 4 19739.59
Munţii Rodnei 48061.60 4 18744.02
Munţii Maramureşului 106908.70 6 16036.31
Munţii Maramureşului 70972.40 6 13484.76
Munţii Gutâi 28406.00 12 9942.10
Igniş 19598.00 9 7055.28
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 6 2812.36
Tisa Superioară 6302.90 10 1197.55
Tisa Superioară 2831.60 5 651.27
Pricop - Huta - Certeze 3162.00 12 379.44
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 5 174.82
Total 90217.50