Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Alba [X]
Alpină [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 3 23350.96
Frumoasa 130980.30 3 22266.65
Muntele Mare 1653.70 26 1571.01
Munţii Bihor 20884.60 3 1044.23
Valea Cepelor 796.30 37 390.19
Total 48623.04
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 14 19230.20
Frumoasa 130980.30 14 18337.24
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 5 4654.09
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Muntele Mare 1653.70 69 1141.05
Munţii Bihor 20884.60 2 417.69
Valea Cepelor 796.30 12 95.56
Molhaşurile Căpăţânei 816.10 7 57.13
Total 47730.11
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Trascăului 93188.80 30 90393.14
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 8 77257.81
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Trascău 50063.60 28 48061.06
Muntii Metaliferi 26670.90 24 25070.65
Munţii Bihor 20884.60 3 17543.06
Muntele Vulcan 99.70 15 85.74
Total 319925.37
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Trascăului 93188.80 3 93188.80
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 5 81911.90
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Trascău 50063.60 4 50063.60
Muntii Metaliferi 26670.90 6 26670.90
Munţii Bihor 20884.60 2 17960.76
Pădurea Povernii - Valea Cerniţa 870.20 3 870.20
Valea Cepelor 796.30 2 796.30
Muntele Vulcan 99.70 14 99.70
Total 337632.65
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Trascăului 93188.80 61 62436.50
Frumoasa 137358.60 9 41207.58
Frumoasa 130980.30 9 39294.09
Trascău 50063.60 63 34043.25
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 17 25132.06
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Muntii Metaliferi 26670.90 64 18669.63
Munţii Bihor 20884.60 61 13783.84
Pădurea Povernii - Valea Cerniţa 870.20 97 844.09
Muntele Vulcan 99.70 71 70.79
Total 256745.89
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 61 124996.33
Frumoasa 130980.30 61 119192.07
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 48 69811.27
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Munţii Bihor 20884.60 15 16916.53
Muntele Mare 1653.70 5 1653.70
Molhaşurile Căpăţânei 816.10 91 816.10
Valea Cepelor 796.30 49 780.37
Total 388845.41
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 9 137358.60
Frumoasa 130980.30 9 130980.30
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 12 93081.70
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Munţii Bihor 20884.60 14 20884.60
Total 458248.30
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Metaliferi 26670.90 2 1600.25
Total 1600.25
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Metaliferi 26670.90 2 1066.84
Total 1066.84
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 4 28845.31
Frumoasa 130980.30 4 27505.86
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 5 9308.17
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Munţii Trascăului 93188.80 6 5591.33
Trascău 50063.60 5 2503.18
Muntii Metaliferi 26670.90 2 533.42
Molhaşurile Căpăţânei 816.10 2 73.45
Total 82714.46