Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
Alpină [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 76.42
Total 76.42
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105317.47
Obcinele Bucovinei 32246.40 0 23346.72
Munţii Goşman 17156.10 0 13493.27
Creasta Nemirei 3509.10 0 2597.44
Rarău - Giumalău 2546.90 0 1233.23
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 352.27
Total 146340.40
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 0 9095.03
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6052.91
Creasta Nemirei 3509.10 1 2667.62
Muntii Ciucului 59640.80 0 59.64
Slănic 1408.40 1 14.08
Total 17889.28
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 0 9092.01
Ceahlău 7736.90 0 8742.70
Rarău - Giumalău 2546.90 1 168.63
Bistriţa Aurie 319.80 5 111.93
Total 18115.26
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105318.82
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 152.83
Total 105471.65
Tufărișuri uscate europene
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 0 2597.08
Rarău - Giumalău 2546.90 0 1230.69
Total 3827.77
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 3 103374.39
Ceahlău 7736.90 1 858.80
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 428.69
Muntii Ciucului 59640.80 0 357.84
Creasta Nemirei 3509.10 1 35.09
Rarău - Giumalău 2546.90 1 25.47
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 1 4.69
Total 105084.97
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 2 8417.75
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 3373.40
Creasta Nemirei 3509.10 1 70.18
Total 11861.33
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 0 8743.47
Total 8743.47
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 1 8495.12
Total 8495.12
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 3508.33
Rarău - Giumalău 2546.90 0 28.02
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 2 14.07
Total 3550.42
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 0 656.05
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 436.33
Rarău - Giumalău 2546.90 0 40.75
Ceahlău 7736.90 0 7.74
Total 1140.87
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 7 4830.90
Total 4830.90
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104750.74
Muntii Ciucului 59640.80 5 7812.94
Vânători - Neamţ 30206.00 1 302.06
Creasta Nemirei 3509.10 1 105.27
Rarău - Giumalău 2546.90 0 41.01
Total 113012.02
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105182.53
Total 105182.53
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 104723.75
Obcinele Bucovinei 32246.40 0 23347.04
Munţii Goşman 17156.10 0 13501.85
Ceahlău 7736.90 1 8821.61
Muntii Ciucului 59640.80 0 7860.66
Vânători - Neamţ 30206.00 1 604.12
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 512.74
Măgura Târgu Ocna 844.40 0 313.27
Creasta Nemirei 3509.10 1 140.36
Rarău - Giumalău 2546.90 1 66.47
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 1 18.76
Total 159910.65
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104899.17
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 589.16
Total 105488.33
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 0 7979.94
Vânători - Neamţ 30206.00 1 906.18
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 665.57
Total 9551.69
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Obcinele Bucovinei 32246.40 15 28184.00
Muntii Ciucului 59640.80 20 19908.10
Munţii Goşman 17156.10 0 13484.69
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 6207.05
Vânători - Neamţ 30206.00 5 2416.48
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 10 1429.72
Ceahlău 7736.90 10 781.43
Creasta Nemirei 3509.10 10 491.27
Rarău - Giumalău 2546.90 1 194.10
Slănic 1408.40 1 28.17
Cheile Şugăului - Munticelu 335.00 1 17.09
Total 73142.10
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 106668.18
Găina - Lucina 848.20 50 856.68
Tinovul Mare Poiana Stampei 694.60 90 694.60
Tinovul de la Româneşti 21.40 9 21.40
Tinovul Şaru Dornei 41.10 30 12.33
Total 108253.19
Turbării degradate capabile de regenerare naturală
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Mare Poiana Stampei 694.60 1 701.55
Total 701.55
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 1 2632.53
Total 2632.53
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 1429.80
Cheile Şugăului - Munticelu 335.00 0 0.34
Total 1430.14
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 1 20504.51
Rarău - Giumalău 2546.90 0 1245.97
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 153.59
Total 21904.07
Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris atrofuscae *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104912.66
Total 104912.66
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6205.74
Rarău - Giumalău 2546.90 0 66.50
Total 6272.24
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 0 8734.96
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 161.24
Rarău - Giumalău 2546.90 0 66.75
Cheile Şugăului - Munticelu 335.00 1 3.69
Total 8966.63
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 6220.54
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 0 455.40
Total 6675.94
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104885.68
Ceahlău 7736.90 0 897.48
Total 105783.16
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 17 29159.65
Muntii Ciucului 59640.80 10 26766.79
Munţii Goşman 17156.10 0 10859.81
Nemira - Lapoş 9865.20 25 2476.17
Creasta Nemirei 3509.10 43 2000.19
Obcinele Bucovinei 32246.40 1 322.46
Măgura Târgu Ocna 844.40 7 312.43
Slănic 1408.40 12 197.18
Rarău - Giumalău 2546.90 1 92.22
Total 72186.89
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 30509.01
Munţii Goşman 17156.10 5 11717.62
Vânători - Neamţ 30206.00 17 7551.50
Slănic 1408.40 10 338.02
Total 50116.14
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Goşman 17156.10 10 13433.23
Măgura Târgu Ocna 844.40 5 249.94
Total 13683.17
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105047.60
Ceahlău 7736.90 0 8744.24
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6206.12
Total 119997.96
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Obcinele Bucovinei 32246.40 1 28506.46
Găina - Lucina 848.20 50 424.10
Tinovul Mare Poiana Stampei 694.60 10 69.46
Tinovul Şaru Dornei 41.10 70 41.10
Larion 3023.20 1 30.23
Tinovul de la Româneşti 21.40 61 13.05
Total 29084.41
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 71664.46
Muntii Ciucului 59640.80 0 20802.71
Munţii Goşman 17156.10 0 13450.38
Vânători - Neamţ 30206.00 0 7702.53
Nemira - Lapoş 9865.20 0 2525.49
Ceahlău 7736.90 0 905.22
Obcinele Bucovinei 32246.40 0 451.45
Găina - Lucina 848.20 1 432.58
Rarău - Giumalău 2546.90 1 209.38
Măgura Târgu Ocna 844.40 1 207.72
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 199.44
Bistriţa Aurie 319.80 30 95.94
Total 118647.31
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 2 8155.62
Total 8155.62
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6129.32
Cheile Şugăului - Munticelu 335.00 3 13.73
Total 6143.06
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 30 70989.78
Muntii Ciucului 59640.80 25 41676.99
Obcinele Bucovinei 32246.40 48 16026.46
Munţii Goşman 17156.10 63 10739.72
Vânători - Neamţ 30206.00 3 9061.80
Ceahlău 7736.90 70 6313.31
Nemira - Lapoş 9865.20 26 5100.31
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 275.86
Moldova Superioară 428.80 50 214.40
Măgura Târgu Ocna 844.40 24 201.81
Rarău - Giumalău 2546.90 2 143.16
Total 160743.60
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 20 98651.64
Muntii Ciucului 59640.80 30 59569.23
Obcinele Bucovinei 32246.40 23 23346.39
Munţii Goşman 17156.10 0 10825.50
Ceahlău 7736.90 25 8263.01
Nemira - Lapoş 9865.20 22 7270.65
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 60 6014.70
Creasta Nemirei 3509.10 17 2596.73
Rarău - Giumalău 2546.90 40 1228.14
Slănic 1408.40 40 901.38
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 93 454.93
Tinovul de la Româneşti 21.40 30 19.47
Total 219141.78
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 99326.32
Ceahlău 7736.90 3 8727.22
Total 108053.54