Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
Alpină [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 3 1146.38
Pădurea Verdele 260.70 5 13.04
Soveja 4566.50 0 9.13
Total 1168.55
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 0 5215.13
Penteleu 11267.90 0 2439.84
Putna - Vrancea 38212.80 3 2292.77
Total 9947.74
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 0 21901.67
Total 21901.67
Tufărișuri uscate europene
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 1 21859.63
Total 21859.63
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 0 21902.05
Siriu 6230.00 3 1800.47
Penteleu 11267.90 0 1312.71
Soveja 4566.50 0 13.70
Total 25028.93
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 1 21477.50
Total 21477.50
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 0 2330.98
Total 2330.98
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 0 2715.02
Total 2715.02
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 0 4564.31
Putna - Vrancea 38212.80 1 2713.11
Penteleu 11267.90 1 1295.81
Siriu 6230.00 1 1224.20
Buzăul Superior 212.50 15 46.75
Pădurea Verdele 260.70 1 18.25
Total 9862.42
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 3 3861.40
Bisoca 1163.00 60 697.80
Căldările Zăbalei 375.10 15 168.80
Cascada Mişina 218.70 30 65.61
Soveja 4566.50 1 59.36
Şindriliţa 858.00 3 25.74
Pădurea Verdele 260.70 1 15.64
Poiana Muntioru 24.00 60 14.40
Total 4908.75
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 0 1227.31
Lacul Negru 101.20 15 15.18
Total 1242.49
Turbării degradate capabile de regenerare naturală
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 0 4559.74
Total 4559.74
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Negru 101.20 10 25.30
Total 25.30
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 0 3899.62
Total 3899.62
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 15 9631.54
Soveja 4566.50 4 4374.71
Penteleu 11267.90 10 2439.50
Siriu 6230.00 19 1158.78
Şindriliţa 858.00 30 283.14
Cascada Mişina 218.70 15 98.41
Pădurea Verdele 260.70 20 91.25
Căldările Zăbalei 375.10 20 75.02
Muntioru Ursoaia 159.70 40 63.88
Lacul Negru 101.20 15 40.48
Total 18256.70
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 15 15363.46
Siriu 6230.00 13 5214.51
Soveja 4566.50 1 4557.37
Bisoca 1163.00 3 732.69
Pădurea Verdele 260.70 20 143.38
Căldările Zăbalei 375.10 10 112.53
Lacul Negru 101.20 10 50.60
Total 26174.54
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 0 21897.85
Siriu 6230.00 0 1161.90
Total 23059.74
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 0 4559.70
Total 4559.70
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 0 5246.28
Soveja 4566.50 0 4559.65
Penteleu 11267.90 0 1307.08
Buzăul Superior 212.50 7 14.88
Total 11127.88
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 42 4417.07
Soveja 4566.50 90 4169.21
Penteleu 11267.90 2 1183.13
Cascada Mişina 218.70 15 131.22
Pădurea Verdele 260.70 8 39.10
Total 9939.74
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 15 21095.38
Soveja 4566.50 3 4511.70
Siriu 6230.00 6 1613.57
Penteleu 11267.90 8 901.43
Şindriliţa 858.00 40 626.34
Muntioru Ursoaia 159.70 40 127.76
Total 28876.18