Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
Alpină [X]
plecotus austriacus [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 1 680.19
Total 680.19
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 1 461.33
Total 461.33
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 1 898.83
Total 898.83
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 1 242.69
Total 242.69
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 6 15581.60
Total 15581.60
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 0 920.69
Total 920.69
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 0 921.79
Total 921.79
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 1 17134.16
Total 17134.16
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 5 2014.99
Total 2014.99
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 0 461.55
Total 461.55
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 0 24.05
Total 24.05
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 0 21.86
Total 21.86
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 0 2025.92
Total 2025.92
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 3 2681.84
Total 2681.84
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 1 2900.48
Total 2900.48
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 1 3119.12
Total 3119.12
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 0 16915.30
Total 16915.30
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 1 3337.76
Total 3337.76
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 0 16915.52
Total 16915.52
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 50 14269.76
Total 14269.76
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 3 16237.52
Total 16237.52
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 3 16893.44
Total 16893.44