Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
Alpină [X]
drepanocladus vernicosus [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Penteleu 11267.90 0 2439.84
Total 2439.84
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Penteleu 11267.90 0 1312.71
Total 1312.71
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Penteleu 11267.90 1 1295.81
Total 1295.81
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Penteleu 11267.90 10 2439.50
Total 2439.50
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Penteleu 11267.90 0 1307.08
Total 1307.08
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Penteleu 11267.90 2 1183.13
Total 1183.13
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Penteleu 11267.90 8 901.43
Total 901.43