Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
Alpină [X]
carabus hampei [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 5390.36
Total 5390.36
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 1 18880.08
Munţii Rodnei 48061.60 1 9448.91
Total 28328.99
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 1 27765.19
Total 27765.19
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 1 28424.11
Munţii Maramureşului 106908.70 0 19426.38
Total 47850.49
Tufărișuri uscate europene
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 0 19543.98
Buteasa 395.70 0 0.20
Total 19544.18
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 3 3207.26
Munţii Rodnei 48061.60 5 2403.08
Total 5610.34
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 2 5345.43
Munţii Rodnei 48061.60 2 3364.31
Total 8709.75
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 0 19533.29
Munţii Rodnei 48061.60 1 10410.14
Total 29943.43
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Turzii 326.10 1 3.26
Total 3.26
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 0 5879.98
Someşul Rece 8529.00 0 5168.57
Munţii Rodnei 48061.60 0 3388.34
Total 14436.90
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 10458.20
Total 10458.20
Pajiști panonice de stâncării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Turzii 326.10 0 3.59
Total 3.59
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Turzii 326.10 2 18.26
Total 18.26
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 10463.01
Munţii Maramureşului 106908.70 0 5890.67
Total 16353.68
Pajiști stepice subpanonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Turzii 326.10 2 10.11
Total 10.11
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 0 5997.58
Total 5997.58
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 1 7066.67
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 5859.09
Munţii Rodnei 48061.60 1 3868.96
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 0 2185.29
Cheile Turzii 326.10 0 11.74
Buteasa 395.70 0 2.18
Total 18993.91
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 4921.63
Total 4921.63
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 10 17757.54
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 12008.79
Munţii Rodnei 48061.60 10 8675.12
Someşul Rece 8529.00 5 5160.05
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 2 2172.74
Total 45774.22
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 27789.22
Munţii Maramureşului 106908.70 0 17810.99
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5863.77
Someşul Rece 8529.00 3 5654.73
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 0 2172.80
Total 59291.51
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 8723.18
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5868.46
Total 14591.64
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 27794.50
Munţii Maramureşului 106908.70 1 25637.78
Total 53432.28
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 27895.43
Total 27895.43
Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris atrofuscae *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 27794.02
Total 27794.02
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 8963.49
Total 8963.49
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 8968.29
Cheile Turzii 326.10 0 45.00
Total 9013.30
Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar si montan *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Turzii 326.10 0 54.82
Total 54.82
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 28424.59
Munţii Maramureşului 106908.70 0 18881.15
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5915.33
Cheile Turzii 326.10 1 54.78
Total 53275.86
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 27943.49
Munţii Maramureşului 106908.70 0 18891.84
Total 46835.33
Comunități pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stancării silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 1 20613.07
Total 20613.07
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 27890.63
Total 27890.63
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 2 24568.69
Munţii Rodnei 48061.60 4 17191.63
Someşul Rece 8529.00 1 5398.86
Cheile Turzii 326.10 2 51.52
Buteasa 395.70 1 6.13
Total 47216.84
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Someşul Rece 8529.00 1 5313.57
Cheile Turzii 326.10 5 34.57
Total 5348.13
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Turzii 326.10 0 54.85
Total 54.85
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Someşul Rece 8529.00 0 4733.60
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 0 2172.79
Total 6906.38
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 1 9929.53
Someşul Rece 8529.00 1 5228.28
Cheile Turzii 326.10 3 44.35
Total 15202.15
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 2 22751.24
Munţii Rodnei 48061.60 10 15269.17
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 10 4687.27
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 50 2122.79
Total 44830.47
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 12477.51
Total 12477.51
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 20 27284.57
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 12 11540.06
Someşul Rece 8529.00 55 4690.95
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 35 874.09
Total 44389.67
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 1 17672.25
Total 17672.25