Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 36492.20 2 12772.27
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Lunca Buzăului 6986.50 33 3563.12
Total 28875.74
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 36492.20 17 9123.05
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Câmpia Gherghiţei 7587.90 21 2200.49
Lunca Buzăului 6986.50 10 1047.98
Valea Calmatuiului 20515.00 3 615.45
Râul Putna 655.40 66 432.56
Platoul Meledic 150.50 27 40.64
Total 22238.41
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 36492.20 4 2919.38
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Câmpia Gherghiţei 7587.90 5 607.03
Lunca Buzăului 6986.50 2 349.32
Total 6383.80
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 36492.20 4 1459.69
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 2 716.46
Lunca Buzăului 6986.50 3 209.59
Total 3639.78
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 36492.20 36 25909.46
Valea Calmatuiului 20515.00 75 16001.70
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Valea Călmăţuiului 17922.90 75 13442.18
Câmpia Gherghiţei 7587.90 48 5842.68
Lunca Buzăului 6986.50 7 4052.17
Râul Putna 655.40 6 504.66
Total 80299.65
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 36492.20 7 36492.20
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 6 32240.79
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Valea Calmatuiului 20515.00 17 19489.25
Valea Călmăţuiului 17922.90 20 17026.76
Măgura Odobeşti 13164.40 5 13164.40
Câmpia Gherghiţei 7587.90 21 7436.14
Lunca Buzăului 6986.50 14 6497.44
Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici 928.90 13 761.70
Bisoca 1163.00 38 674.54
Râul Putna 655.40 11 589.86
Dealul Istriţa 576.60 54 536.24
Platoul Meledic 150.50 29 150.50
Total 160140.52
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 10 35823.10
Valea Calmatuiului 20515.00 5 20515.00
Valea Călmăţuiului 17922.90 5 17922.90
Câmpia Gherghiţei 7587.90 2 7587.90
Lunca Buzăului 6986.50 7 6986.50
Bisoca 1163.00 25 965.29
Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici 928.90 18 928.90
Râul Putna 655.40 10 655.40
Dealul Istriţa 576.60 7 576.60
Total 91961.59
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 36492.20 22 33937.75
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 69 30091.40
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Măgura Odobeşti 13164.40 95 12506.18
Lunca Buzăului 6986.50 21 5519.34
Pădurea Buciumeni - Homocea 4993.30 100 4993.30
Râul Putna 655.40 2 517.77
Soveja 4566.50 8 502.31
Bisoca 1163.00 14 232.60
Dealul Istriţa 576.60 3 224.87
Pădurea Dălhăuţi 203.40 100 203.40
Reghiu Scruntar 112.40 100 112.40
Cenaru 426.10 13 55.39
Total 111970.96
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 13 1095.96
Total 1095.96
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 76 4566.50
Bisoca 1163.00 17 1163.00
Cenaru 426.10 87 426.10
Total 6155.60
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 8 5373.47
Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici 928.90 17 640.94
Râul Putna 655.40 2 465.33
Dealul Istriţa 576.60 10 207.58
Total 6687.32
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Gherghiţei 7587.90 3 227.64
Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici 928.90 6 55.73
Dealul Istriţa 576.60 6 34.60
Total 317.97
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 2 2507.62
Râul Putna 655.40 3 452.23
Platoul Meledic 150.50 3 106.86
Bisoca 1163.00 6 69.78
Total 3136.48
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 36492.20 8 12042.43
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 3 1791.15
Lunca Buzăului 6986.50 3 1257.57
Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici 928.90 46 483.03
Dealul Istriţa 576.60 20 149.92
Soveja 4566.50 3 137.00
Platoul Meledic 150.50 41 102.34
Total 27500.55