Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Vest Oltenia [X]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 5 17419.25
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 6 5030.33
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 2 4949.95
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 5 4535.24
Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele 12146.00 11 2429.20
Râul Vedea 9077.20 10 1089.26
Valea Olteţului 1537.30 23 538.06
Total 35991.29
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 12 15004.90
Valea Oltului Inferior 52785.60 25 13196.40
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 11134.12
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 9 9930.04
Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 9903.70 97 9606.59
Blahniţa 43710.70 8 6119.50
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 31 3957.16
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 16 3563.96
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 34 3332.02
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 13 2724.76
Jiana 13415.80 2 2414.84
Bistreţ 1915.60 90 1877.29
Maglavit 3661.30 37 1794.04
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 37 1328.27
Nisipurile de la Dăbuleni 11034.90 10 1103.49
Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele 12146.00 7 850.22
Gruia - Gârla Mare 2756.20 8 799.30
Râul Motru 1920.60 10 595.39
Râul Gilort 872.60 23 200.70
Pădurea Radomir 1232.90 3 36.99
Valea Olteţului 1537.30 2 30.75
Pădurea Vlădila 406.80 6 24.41
Total 102179.37
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 12 7555.29
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 16 7301.50
Coridorul Jiului 71451.90 9 6430.67
Blahniţa 43710.70 6 2622.64
Jiana 13415.80 16 2146.53
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 11 1036.40
Gruia - Gârla Mare 2756.20 21 578.80
Maglavit 3661.30 12 439.36
Râul Motru 1920.60 15 403.33
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 2 396.00
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 10 282.61
Pădurea Stârmina 2768.60 10 276.86
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 2 185.11
Bistreţ 1915.60 8 153.25
Total 29808.34
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 9992.51
Total 9992.51
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 14 8703.97
Domogled - Valea Cernei 66616.70 13 8660.17
Nordul Gorjului de Est 49159.60 9 4424.36
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 4 3478.32
Ciuperceni - Desa 39764.70 7 2783.53
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 9 2628.54
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 2 2362.83
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 3 653.07
Buila - Vânturariţa 4524.70 13 588.21
Râul Motru 1920.60 6 115.24
Total 36909.09
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 33 34838.50
Coridorul Jiului 71451.90 13 26437.20
Ciuperceni - Desa 39764.70 20 25847.05
Blahniţa 43710.70 29 24477.99
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 11 17815.66
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 39 13833.40
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 2 11814.16
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 23 9503.90
Nisipurile de la Dăbuleni 11034.90 48 7724.43
Jiana 13415.80 5 4963.85
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 2 4720.36
Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele 12146.00 10 3643.80
Râul Vedea 9077.20 12 2178.53
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 8 1610.88
Râul Motru 1920.60 21 1344.42
Pădurea Radomir 1232.90 84 1072.62
Valea Olteţului 1537.30 10 691.79
Pădurea Sarului 6792.90 6 611.36
Vânju Mare 2187.80 6 590.71
Râul Gilort 872.60 2 322.86
Silvostepa Olteniei 9296.70 3 278.90
Pădurea Topana 891.30 5 44.56
Pădurea Reşca Hotărani 1630.50 2 32.61
Pădurea Călugărească 676.90 3 20.31
Braniştea Catârilor 301.50 2 6.03
Pădurea Studiniţa 65.80 5 3.29
Total 194429.17
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 11 112234.52
Coridorul Jiului 71451.90 13 70022.86
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 9 63479.34
Valea Oltului Inferior 52785.60 12 49618.46
Blahniţa 43710.70 19 40213.84
Platoul Mehedinţi 53594.00 25 38587.68
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 38571.76
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 37971.52
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 37361.30
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 34194.16
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 2 28329.82
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 13 19911.72
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 10 19007.81
Jiana 13415.80 29 12745.01
Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele 12146.00 55 12146.00
Platforma Cotmeana 12528.90 5 11902.45
Nisipurile de la Dăbuleni 11034.90 16 10593.50
Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 9903.70 3 9903.70
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 16 9421.80
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 15 9255.60
Râul Vedea 9077.20 8 8532.57
Pădurea Sarului 6792.90 2 6657.04
Maglavit 3661.30 12 3661.30
Gruia - Gârla Mare 2756.20 8 2701.08
Pădurea Stârmina 2768.60 4 2685.54
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 8 2656.53
Seaca - Optăşani 2110.10 3 2110.10
Vânju Mare 2187.80 6 2100.29
Bistreţ 1915.60 2 1915.60
Râul Motru 1920.60 2 1574.89
Valea Olteţului 1537.30 8 1368.20
Pădurea Radomir 1232.90 13 1232.90
Pădurea Topana 891.30 9 891.30
Râul Gilort 872.60 11 488.66
Pădurea Vlădila 406.80 7 406.80
Total 823721.12
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 5 118141.60
Coridorul Jiului 71451.90 2 71451.90
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 3 66088.08
Valea Oltului Inferior 52785.60 6 52785.60
Platoul Mehedinţi 53594.00 20 49306.48
Blahniţa 43710.70 8 43710.70
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 39764.70
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 38344.49
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 3 29206.00
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 5 20959.70
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 4 19799.80
Jiana 13415.80 5 13415.80
Platforma Cotmeana 12528.90 5 12528.90
Nisipurile de la Dăbuleni 11034.90 4 11034.90
Râul Vedea 9077.20 6 9077.20
Pădurea Sarului 6792.90 2 6792.90
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 6 2826.10
Pădurea Stârmina 2768.60 3 2768.60
Gruia - Gârla Mare 2756.20 2 2756.20
Vânju Mare 2187.80 4 2187.80
Râul Motru 1920.60 18 1920.60
Valea Olteţului 1537.30 11 1537.30
Râul Gilort 872.60 44 872.60
Total 742820.55
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 74 99238.94
Coridorul Jiului 71451.90 48 60734.11
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 53 53044.38
Valea Oltului Inferior 52785.60 16 43284.19
Ciuperceni - Desa 39764.70 29 37378.82
Domogled - Valea Cernei 66616.70 34 33974.52
Blahniţa 43710.70 17 31908.81
Nordul Gorjului de Est 49159.60 49 31462.14
Domogled - Valea Cernei 62171.20 33 30463.89
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 34 27745.70
Platoul Mehedinţi 53594.00 41 25189.18
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 16 17186.95
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 38 17027.83
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 61 14802.92
Cozia 16760.30 66 11564.61
Platforma Cotmeana 12528.90 90 11276.01
Silvostepa Olteniei 9296.70 97 9296.70
Jiana 13415.80 29 8854.43
Nisipurile de la Dăbuleni 11034.90 10 8827.92
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 32 7914.31
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 34 7867.26
Râul Vedea 9077.20 62 7806.39
Dealurile Drăgăşaniului 7625.80 98 7625.80
Pădurea Sarului 6792.90 87 6521.18
Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele 12146.00 15 5465.70
Maglavit 3661.30 36 3221.94
Buila - Vânturariţa 4524.70 47 2986.30
Pădurea Stârmina 2768.60 67 2574.80
Prigoria - Bengeşti 2489.50 100 2489.50
Gruia - Gârla Mare 2756.20 35 2480.58
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 29 2430.45
Seaca - Optăşani 2110.10 94 2046.80
Vânju Mare 2187.80 63 1969.02
Pădurea Reşca Hotărani 1630.50 98 1630.50
Râul Motru 1920.60 10 1536.48
Valea Olteţului 1537.30 36 1245.21
Pădurea Topana 891.30 86 811.08
Pădurea Călugărească 676.90 97 676.90
Râul Gilort 872.60 8 392.67
Pădurea Vlădila 406.80 87 378.32
Braniştea Catârilor 301.50 98 301.50
Pădurea Studiniţa 65.80 95 65.80
Total 750411.77
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 3 55653.12
Nordul Gorjului de Est 49159.60 10 36378.10
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 35973.02
Domogled - Valea Cernei 62171.20 4 32950.74
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 7 16326.75
Cozia 16760.30 3 12067.42
Buila - Vânturariţa 4524.70 19 3845.99
Total 193195.14
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 24 86958.00
Domogled - Valea Cernei 66616.70 43 66616.70
Domogled - Valea Cernei 62171.20 45 62171.20
Platoul Mehedinţi 53594.00 8 53594.00
Nordul Gorjului de Est 49159.60 22 49159.60
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 25 21769.00
Cozia 16760.30 28 16760.30
Buila - Vânturariţa 4524.70 15 4524.70
Total 361553.50
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 6 17894.11
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 5 14603.00
Blahniţa 43710.70 6 11801.89
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 3 5659.12
Jiana 13415.80 4 4293.06
Maglavit 3661.30 3 1903.88
Gruia - Gârla Mare 2756.20 2 1515.91
Pădurea Stârmina 2768.60 7 719.84
Vânju Mare 2187.80 21 459.44
Râul Gilort 872.60 6 305.41
Pădurea Sarului 6792.90 3 203.79
Dealurile Drăgăşaniului 7625.80 2 152.52
Total 59511.95
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 2 15508.23
Nordul Gorjului de Est 49159.60 3 7373.94
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 6956.64
Platoul Mehedinţi 53594.00 2 3215.64
Râul Motru 1920.60 4 941.09
Râul Gilort 872.60 2 253.05
Total 34248.60
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Coridorul Jiului 71451.90 3 17148.46
Valea Oltului Inferior 52785.60 3 14779.97
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 14712.94
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 11 13142.70
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 11324.84
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 9947.39
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 6 9451.33
Blahniţa 43710.70 7 9179.25
Nordul Gorjului de Est 49159.60 3 5899.15
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 5217.48
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 10 4899.34
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 5 4553.95
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 8 4072.46
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 5 3772.75
Jiana 13415.80 10 3756.42
Nisipurile de la Dăbuleni 11034.90 12 2427.68
Platoul Mehedinţi 53594.00 4 2143.76
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 4 1523.83
Gruia - Gârla Mare 2756.20 24 1460.79
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 2 1384.79
Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele 12146.00 2 1093.14
Râul Motru 1920.60 14 864.27
Buila - Vânturariţa 4524.70 6 859.69
Pădurea Stârmina 2768.60 9 526.03
Cozia 16760.30 3 502.81
Râul Gilort 872.60 4 235.60
Valea Olteţului 1537.30 10 184.48
Râul Vedea 9077.20 2 181.54
Seaca - Optăşani 2110.10 3 63.30
Total 165396.95