Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
Neamţ [X]
Continentală [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 38 2333.45
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 14 2195.63
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 18 1132.78
Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti 3214.80 34 1093.03
Râul Siret între Paşcani şi Roman 3711.00 23 1076.19
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 80 389.06
Total 8220.15
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 5 731.88
Râul Siret între Paşcani şi Roman 3711.00 6 222.66
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 6 27.14
Total 981.68
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 6 318.20
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 6 283.19
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 2 209.11
Total 810.50
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 27 5018.59
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 4 2651.65
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 11 1651.96
Râul Siret între Paşcani şi Roman 3711.00 12 1521.51
Piatra Şoimului - Scorţeni - Gîrleni 37444.60 4 1497.78
Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti 3214.80 5 1253.77
Total 13595.27
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Şoimului - Scorţeni - Gîrleni 37444.60 12 24713.44
Vânători - Neamţ 30840.90 8 12644.77
Vânători - Neamţ 30206.00 8 12082.40
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 18 10455.40
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 22 4879.04
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 26 4625.50
Râul Siret între Paşcani şi Roman 3711.00 22 3711.00
Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti 3214.80 59 3214.80
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 2 420.73
Total 76747.07
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Şoimului - Scorţeni - Gîrleni 37444.60 13 29581.23
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 2 4985.10
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 2 4719.90
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 7 452.40
Total 39738.64
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Şoimului - Scorţeni - Gîrleni 37444.60 50 20220.08
Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea 18978.30 100 18978.30
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 34 8573.43
Vânători - Neamţ 30840.90 18 7093.41
Vânători - Neamţ 30206.00 18 6645.32
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 37 3398.33
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 13 3341.08
Râul Siret între Paşcani şi Roman 3711.00 37 2894.58
Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti 3214.80 2 1318.07
Total 72462.59
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30840.90 10 10177.50
Vânători - Neamţ 30206.00 10 9665.92
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 7 3712.31
Total 23555.73
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Şoimului - Scorţeni - Gîrleni 37444.60 21 37444.60
Vânători - Neamţ 30840.90 59 30840.90
Vânători - Neamţ 30206.00 60 30206.00
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 6 5303.30
Total 103794.80
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 2 2439.52
Vânători - Neamţ 30840.90 2 1542.05
Vânători - Neamţ 30206.00 2 1208.24
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 5 411.68
Total 5601.49
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30840.90 3 925.23
Vânători - Neamţ 30206.00 2 604.12
Total 1529.35